Duyuru

Esat Myftia

Esat Myftia sözünü amelden ayırmayan insanlardan biridir o insanlara karşı olan görevini yerine getiren biri olarak tanınır. O dinini yaşamak için mücadele veren bir kişi olarak tanınıyordu. Esat Myftia 1911 yılında İşkodra’da doğmuştur. İlkokulu ve temel dini dersleri İşkodra’da almıştır. Medreseyi de doğduğu şehirde bitirmiştir.

            Çok genç yaşta hem imam hem de din öğretmeni vazifelerini aynı zamanda yapmaya başlamıştır. 1914 yılında bazı Müslüman entelektüelleri bir hayır kurumu açtıklarında Esat Myftia bu derneğin yöneticisi olarak seçilmiştir ve aynı zamanda bu dernek vasıtası ile medresenin inşa etmesine yol açmıştır[1]. Geniş bir kültür sahibi olan İslam’ı ve batı felsefeyi iyi bilen, entelektüel, beş yabancı dili konuşabilen, vatanını seven ve zengin bir kütüphaneye sahibi olan Esat Myftia hiçbir zaman ne işgalcileri ne de komünizmin diktatörlüğünü kabul etti.

Arnavutluk’a komünizmin gelmesi ile her din adamı gibi Esat Myftia da 1945 yılında hapse atıldı. Ama insanlara bıraktığı duygulandırıcı etkilerden dolayı işkondra halkı protesto ederek onu hapishaneden çıkarılmasına sebep olmuşlardı. Hapisten çıktığında çalışmış olduğu kurumu komünist rejimin tarafından yıkılmış buldu[2]. Bu yıllarda Tiran’ın medresesinin üyelerinin çoğu da komünistler hapsetmişlerdi. Bunun için dersleri devam etmek için çok zorlanıyorlardı. Bu şartlar içerisinde bulunan Tiran medresesi Esat Myftia’ya müdürlük vazifesini vermeye istemişlerdi. Lakin O komünizm düşüncesine karıştırmamak için ve bu düşünceyi çocuklara taşımasını istemediği için hastalığını bahane ederek bu teklifi kabul etmemişti. Esat Myftia bundan sonra bütün gücünü teolojik problemlere vermeye karar aldı[3].

Komünizmin diktatörlüğüne rağmen Arnavut din adamlarından hayatta kalmaya başaran biri olarak Esat Myftia 1966 yılında Arnavutluğun Diyanet başkanı olarak tayin edildi. Bu görevin başında bir yılı geçmeyen bir süre içerisinde görevden alında bu zaman içerisinde O, askerlikte ölen oğlunu acısını yaşamıştır ve bundan hemen sonra dine karşı yapılan tutumları daha büyük bir acı yaşamıştır. Bu şartların içerisinde olan Esat Myftia kendi evinde bulunan kütüphanesine kapandı. Esat Myftia kütüphanesinde  dini, antik ve değerli eserler olmakla birlikte kimya ve astronomi gibi bilim eserleri de bulunuyordu.

            Bu durumu devlet kütüphanesine el koyup kendi kontrolünde alana kadar devam etmiş, sonra da devletin memuru ve bakıcısı olarak bu kütüphaneye hizmet etmişti. Fakat bir din adamı olduğu için hep gözlerin altında tutulmuştu. Esat Myftia 1975 yılında ölmüştü. İşkodra halkı komünizm rejimin düşüncesine göze almadan ona gösterdikleri saygı dolayı, yakışan bir törenle mezarına gönderdiler[4].                                   

 


[1] Quku, Mentor,  “klerik i devotshem dhe atdhetar i vendosur Hafız Esat Myftia”, “Drita İslame”, nr 13, 1992.

[2] A.g.e s. 97- 102.

[3] Zekaj, Ramiz, “Zhvillimi i kultures islame te Shqiptaret gjate Shekullit XX”, A.İ.İ.T.C. Yay, Tiran, 1997, s. 329.

[4] Zekaj, a.g.e. s. 330-331.