Duyuru

ULUSAL VE ULUSLARARASI KAMUOYUNUN DİKKATİNE

  /   13743   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

25 Ağustos 2010 
  
Bulgaristan Müslümanlarının 19 Nisan 2008 ve 31 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirdikleri konferansların mahkeme kararlarıyla geçersiz sayılması ve sözde "Yüksek İslam Şurası" Başkanı Nedim Gencev'in siyasete alet edilen yargı organlarınca empoze edici bir şekilde Müslüman toplumunun lideri konumuna getirilmesi sonrasında Bulgaristan Müslüman toplumunun karşılaştığı sorunlara ilişkin olarak aşağıdaki hususları ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine getiriyoruz: 
"Bulgaristan'ın laik devlet yapısı", "Devletin din işlerinde tarafsız olduğu ve Müslümanlarla ilgili dini nitelik taşıyan konularda taraf olamayacağı", hatta "Totaliter dönemin atanmış müftüsü olan, istihbarat görevlisi Nedim Gencev'in Bulgaristan Müslümanlarının dini liderlik vasıflarını haiz olmadığının bir vakıa teşkil ettiği" yönünde görünürdeki mesaj, ifade ve açıklamalarına karşın, yürütme ve yargı, Gencev'in Başmüftülük kurumunu gasp etme girişimlerine destek vermektedir. 
AİHM kararları hilafına alınan siyasi kararlar, "bağımsız yargı" etiketi altında "yeniden doğuş"un müftüsünü Bulgaristan Müslümanlarının dini liderliğine devlet eliyle getirmek için kılıf olarak kullanılmaktadır. 
Bazı Bölge Müftülükleri ve Camii Encümenliklerinin değiştirilmesi ve ilgili yerel makamlar nezdinde tescilinde Başbakanlığa bağlı Din İşleri Genel Müdürlüğü ilgili Belediyelere talimatlar vermektedir. 
Müslüman toplumunun bölünmesinden endişe ettiklerini ve böyle bir ihtimalin önlenmesi gerektiği yönündeki arzusunu dile getiren üst düzey devlet yetkililerinin, Başbakanlığın bir memuru olan Din İşleri Genel Müdürü'nün bu ne anlama geldiği çok açık tasarruflarına karşı ne söyleyeceklerini duymak istiyoruz. 
Son olarak, Nedim Gencev yandaşları tarafından Filibe'de tarihi Muradiye Camii'ne karşı girişilen gasp eyleminde polis, yargı ve yerel yöneticiler, Müslüman topluma karşı aleni bir işbirliği sergilemişlerdir. 
UNESCO'nun kültürel miras listesine alınması yönünde tasavvurlar bulunan anılan camiyi cebren ele geçiren Haşim Hasan ve işbirlikçileri, bunu yaparken cami imamına fiziki güç kullanmışlardır. Daha sonra da caminin tarihi ve manevi dokusuna zarar verecek ve Müslüman cemaati rahatsız edecek şekilde, caminin etrafına demir parmaklık yaptırmış ve burada keyfi uygulamalara başlamışlardır. 
AB üyesi ülke olmak bir yana, dünyada hukuk ve demokrasiye saygılı hiçbir ülkede bireylerin mahkeme kararlarını kendi başlarına doğrudan uygulamaları sözkonusu olamaz. 
Daha da vahim olanı, halihazırda Haşim Hasan'ın camide hukuku alenen çiğneyerek yarattığı fiili durumun, Bulgar polisinin koruma ve güvencesi altında sürdürülmesidir. 
Haşim Hasan'ın Muradiye Camii'ne yönelik kişisel zor kullanım tasarrufunun şikayet konusu yapıldığı Filibe Savcılığı'nca verilen kararda ise, adıgeçenin "bu fiilinin kanundışı bulunmadığı" belirtilmiştir. 
  
Bu, Haşim Hasan'ın gasp eyleminden de vahim ve Bulgaristan'ın başta AB üyeliğinden doğan yükümlüklüleri olmak üzere, hiçbir uluslararası hukuk normuyla bağdaşmayan bir hukuk trajedisidir. Bu yönüyle Bulgaristan Müslümanlarının vicdanında derin bir yara açmakla kalmamakta, adalet ve içişleri alanında ülkemizin zaten gölge düşmüş imajına da yeni bir darbe vurmaktadır. 
Parti üyesi olduklarını açıkça ve övünçle dile getirmekten bile çekinmeyecek ölçüde siyasetin maşası oldukları bizzat kendi beyanlarında ifadesini bulan birkaç çıkar düşkünü figüran dışında Bulgaristan Müslümanlarının ezici çoğunluğunun yegane meşru Başmüftülük Kurumu olarak mücadelemiz her türlü baskı ve yıldırma eylemine karşın devam edecektir. 
Konuyu ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine getirerek, meşru kanallardan haklı destek arayışlarımızın sürdürüleceğini yineliyor, devletin taraf olmak ve din işlerine zorlayıcı yargı müdahaleleri yoluyla yoktan bir sorun var etmek yerine, meşruiyet zeminine saygı duyarak, toplumsal huzura katkıda bulunacak bir yaklaşım benimseyeceğine olan ümit ve beklentimizi bir kez daha dile getiriyoruz. 
  
  
  
  
Dr. Mustafa Aliş HACI 
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü 
  

Yorumlar