Duyuru

Müslüman Arnavutluk Sitesi Hakkında

Müslüman Arnavutluk, Arnavut halkının kimlik bilincinin İslam ile yoğrulduğunu ve günümüzde de bu inanç üzerinde yükselmesi gerektiğini düşünen Müslüman Arnavutların bakış açısını yansıtan bir çizgi izler. Bu çizginin izleyicileri "Müslüman Arnavutluk" ibaresinden Arnavutluk Cumhuriyeti'ni değil tarihi etnik Arnavutluk'u anlarlar.  


Yüzyılı aşkın bir zamandır Balkan coğrafyasında türlü katliama maruz kalmış Müslüman anasırın herbirine aynı saygı ve ilgiyi duyarak yola koyulan Müslüman Arnavutluk, öncelikle etnik Arnavutluk'ta İslam'ın yeniden tezahür etmesini amaçlar.


Müslüman Arnavutluk, etnik Arnavutluk içinde yer alan diğer halkların hiçbirini dışlamaz ve onların haklarını yadsımaz. Bilakis Müslüman Arnavutluk tüm Müslüman halkların İslam kardeşliğini yaşacakları ve tüm gayrı müslim halkların emin bir hayat sürecekleri Osmanlı Barışı benzeri bir Balkan coğrafyası arayışındadır.


Bu yolculuğunda Müslüman Arnavutluk siyasi polemiklerin içinde yer almayacak olmakla birlikte gelişen siyasi vakalara işaret etmekten imtina da etmeyecektir. 


Müslüman Arnavutluk tüm yol arkadaşlarına ve kendisine gönülden destek vereceklere şimdiden teşekkür eder.