Duyuru

Yakup Hasipi

YAKUP HASİPİ

 

Bitirilmemiş Bir Mesaj

 

Kumanovalı Hocanın Yaşamı

Sevdail Demir

 

Bu dünyada hepimiz birer misafiriz. Bir vakit gelir  ve  bize misyonumuzu bitirdiğimiz haber verilir.  Öbür dünyaya doğru yolculuk yapmak zorunda kaldığımız söylenir. Bu tam ve kesin ilahi kader bu dünyadan ebedi olan öbür dünyaya geçişi herkese zorunlu kılar.  Bütün dini, felsefi, pragmatik ve bilimsel metinlere göre her bir beşer kendi başına bir alemdir ki,  bu alem onun bütün yaşamını iyiliklerini ve kötülüklerini içerir. Fakat bazı insanlar vardır ki maddi olan bu dünyadan ayrıldıktan sonra farklı şekillerde bu dünyada yaşamaya devam ederler. İşte bu kimseler bir şekilde ölümsüzleşip ebediliği kazanırlar. Bunlar diğer insanlardan ayrı bir sınıftır. Kendilerini sıradan insanlardan ayıran bir mühür taşırlar. İşte, Molla Yakup HASİPİ bu insanlar arasında idi. Yakup Hoca gerek Arnavutlar gerekse Arnavut olmayanlar tarafından Sllupçan ve Kumanova’nın ‘hoca’sı olarak tanınır.

 

Yokluğu Sadece Maddidir

 

Cumartesi günü, Hoca Yakup’un vefat haberini duyanlar  inanmak istemiyorlardı. Hoca sanki her  ailenin içinden bir fertmişcesine haber hızla yayılmıştı. Kumanovalılar ve çevredeki komşu iller  Balkanların hocası olan Yakupi’nin öldüğüne inanmak istemiyorlardı. 55 yıllık hayatını her zaman tevazu içinde, iyiliğe adalete ve ihlâsa davet ile geçiren,  hayatını insanlara adayan hoca artık bu dünyada değildi. Yakup Hoca;  camilerin kürsülerinden vaaz eden, çeşitli toplantılarda erkeklere nasihatte bulunan, konferanslar veren, üniversitelerde ders veren ve radyo- televizyonlarda konuşma yapan Yakup Hoca evet artık bedeniyle aramızda değildir ama, onun sözleri, hidayetle, hikmetle ve adaletle dolu olan vaazları daima hatırlanacaktır. 25 yıl boyunca Allah’ın ve O’nun peygamberinin (s.a.v.) sözlerini açıklama gayretiyle tutuşan, Kur’an’ı tefsir ederken ders çok uzun sürmesine rağmen hiç  sıkıcı olmayan, vaazların monotonluğunu gidermek amacıyla espri yapan hocamız aramızda değildir ama cuma günü onu dinlemek için Arnavutluk’un dört bir tarafından gelen insanlar onu unutmayacaktır.  Hocanın hitabet yeteneği, Allah’ın ve peygamberinin sözlerini açıklarken oraya gelen ve onu dinleyen bütün insanları hayrette bırakırdı. O, her zaman hareket  halindeydi; her nereye gittiyse aşkla ve gönül rızasıyla ilahi adaleti, insanın amel edeceği ilmi öğrenmesi gerektiğini, sözde durmayı, ahlaklı olmayı anlatırdı.

 

Ameller Alemde Sonsuza Kalır

 

Yakup Hoca bütün hayatı boyunca kendi halkına yakın durdu, sadece iyi günlerde değil de kötü günlerde bile, hatta yaşam ve ölüm mücadelesi olduğunda bile. İşte bundan dolayı o bu bölgenin insanlarının manevi lideri sayılması hak eder. O Kosova’nın kurtuluşu için savaşan askerlere(U.Ç.K) kapısını açtı ve bu orduya dâhil oldu. Son iki yılında Kumanova ve Likova’nın baş müftüsü olmasına rağmen sahip olduğu tevazudan dolayı ‘imam’ ve ‘öğretmen’ olarak isimlendirilirdi

Hocamız artık aramızda yok ama  amelleri ona inşallah rızayı ilahiyi ve cenneti kazandırır. Amin.

 

Arnavutça’dan tercüme eden Jaup İmer Pashaj