Duyuru

İmam Beqir Maloki

 (Mexhid YVEJSI)

İmam Bekir Maloki1892 yılında  ‘hacı ümer’ mahallesinde dünyaya geldi. Bu mahalle Gjakova (jakova) merkezinde bulunmaktadır. İmam Bekir Maloki fakir ama çalışkan ve dindar bir ailenin oğludur.

 

İlk dini bilgileri ve ilkokulu, kendi zamanında Gjakova şehrinin en büyük ve en güzel camisinde bulunan “hacı ümer” mektebinde okudu. “Hacı Ümer” mektebi ve camisi hala eski güzelliğini ve tazeliğin korumaktadır. Ama bugün sadece bir yayınevi olarak kullanılmaktadır.

 

İlk dini bilgileri aldıktan sonra İmam Bekir Maloki, dini ilimler enstitüsüne devam etmek için ‘‘Dar-ul Mualim’’enstitüsüne kayıt oldu. Bu okul Shkup (Üsküp) şehrinde bulunuyordu ve kendi zamanında en güzel ve en büyük üst ilim enstitülerinden biriydi. Oradan mezun olan hocalar ve müderrisler Arnavutluk’un her şehrinde,  her köşesinde dini hizmetler veriyorlardı.

 

İmam Bekir Maloki 1913–1914 yıllarında,   henüz 22 yaşında genç bir delikanlıyken, Kosova’dan Osmanlının çekilişini ve Sırpların işgalini yaşadığı bir zamanda Arnavutluk’a hicret etti.  İmam Bekiri Arnavutluk’ta Durres şehrinde Wid kralın zamanında, kraliyetin özel askerler grubuna katılmıştı. Bu görevde çok başarılı olduğu için üst görevler verilmişti. 1918–1941 yıllarında Sırp – Hırvat - Slovenya krallığında memurluk görevleri almış ve aynı zamanda İmam Bekiri, dini ve kültürler faaliyetlerle uğraşmıştır.

 

İmam Bekiri Gjakova kütüphanesini kuruculardan biridir. Arnavutluk’tan getirdi Arnavutça dergileri özel bir eve gizliyordu ve özel okuyucularıyla gizlice paylaşıyordu. Çünkü Arnavutça dilinde, dergi basmak ve bulundurmak yasaktı.

 

Kosova Sırp işgalindeyken İmam Bekir Maloki ve arkadaşları “Gayret” edep ve yardımlaşma derneğin kurdular. Sırp işgali sona erdiği zaman, Kosova ve Arnavutluk birleştiler. Ama  1941-1944 yıllarında  İtalya, 8 Eylül 1943’de Alman işgaline şahit oldular. İmam Bekiri ne kurtarırsak kurtaralım, gençleri eğitelim, dine ve vatana karşı sevgiyle besleyelim diyerek, mücadeleye devam etti. Bu mücadele Balkanlardaki komünistlere zarar verdi çünkü onlar için din, tanrı ve vatan kelimeleri yok, sadece Lenin Stalin, Moskova, Rusya vardı.1942 Nisan ayında Gjakova komünistleri, Gjakova şehir merkezinde İmam Bekire karşı bir suikast düzenlediler… Bu suikastı Gjakovalı 5 – 6 komünist bir evin çatısından yaptılar ve imam Maloki kanlı bir şekilde yere yığıldı. Komünistler hiç gecikmeden halka  afişler yayınlamaya başladılar, hain İmam Bekir geberdi, ondan kurtulduk diyerek halka haber yaymaya  devam ediyorlardı. Ama gerçek şu ki, vücuduna altı kurşun alan İmam, Allah’ın yardımıyla, bu suikasttan yaralı bir şekilde kurtuldu. Altı ay Tirana Hastanesinde tedavi gördükten sonra  ayağa kalktı ve  aynen  eskisi gibi  mücadeleye  devam etti. Gjakova, Üsküp ve gittiği her yerde komünistler onun korkusundan kaçmaya başladılar.

 

1944’de her yerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da komünist hükümeti kuruldu ve komünizme karşı mücadele verenler ya öldürülüyordu ya da sınır dışı ediliyordu. Sınır dışı edilmiş olanlar arasında İmam Maloki de bulunuyordu. Uzun bir süre Avustralya’da ondan sonra Almanya, İtalya, Mısır, Lübnan ve  Suriye’de bulunan İmam en son Türkiye’de bir avukatın yanında sekreter olarak çalışmış ve sürgün hayatını burada devam ettirmiştir.

 

1958’de Türkiye’den İtalya’nın başkenti Roma’ya geçti. İtalya’nın başkentinde mücadelesini sürdürmüştür. Orda da İmam olarak çalışmış ve aynı zamanda birkaç Arnavut arkadaşıyla birlikte “Unione İslamico in Occidente”(Batıda İslam birliği) isminde bir dernek kurmuştur. İmam, dini hizmetleri ve vatanseverlik mücadelesini yazdığı kitaplarla da sürdürmüştür.

 

İmam Bekir Maloki’nin nasihatlerini almak ve onu görmek için ziyaretine tüm dünyadan Arnavutlar ve yabancılar geliyordu .

 

İmam Bekir Maloki 6 Ocak 1985’de Roma şehrinde 93 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kabri “porta pia” Müslüman mezarlığında bulunmaktadır. Açılışını 1965’te bizzat kendisinin yaptığı bu mezarlık tüm dünyadan Roma’ya gelen  Müslümanlar için hâlen hizmet vermektedir.

 

Müslüman Arnavutluk için Arnavutça’dan tercüme eden Eliton Pashaj