Duyuru

Balkan ekonomi zirvesi sonuç bildirgesi

Türkiye Haberleri

  /   500   /   06 Haziran 2014, Cuma

 Yazdır

  

 

 

“Balkan’larda Yeni Yatırım Ortamı” konulu Balkan Ekonomi Zirvesi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığında, Balkan Odaları Birliği (ABC) üyesi ülkelerin ekonomi bakanları, hükümet temsilcileri ve ABC üyesi oda başkanlarının katılımıyla, 26–27 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Zirve sonucu aşağıdaki konularda mutabakata varılmıştır;

1. Bölgenin ekonomik gelişmişliği ve refahının artırılması, güven ve istikrar ortamının sürdürülmesine bağlıdır. Güven ve istikrarla birlikte, bölgenin imkân ve kaynaklarının farkındalığını sağlayacak işbirliği ortamı da önem taşımaktadır.

2. Bölgesel işbirliği çerçevesinde, küresel finans krizinin, Balkan ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkilerine karşı, ortak bir tavır geliştirilmelidir. Küresel finans krizinin etkilerini en aza indirebilmek için ülkelerarasında işbirliği ve politika koordinasyonu önem taşımaktadır. Bölgenin ortak menfaatleri çerçevesinde, krize karşı odalarımızın ortak bir yaklaşım geliştirebilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek ve önerilerin hazırlanmasını koordine etmek üzere ilgili ülkelerin bakanları ve odalar birliği başkanlarından oluşturulacak koordinasyon birimi kurulacak, bu koordinasyon Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülecektir.

3. Balkanlarda ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi konusunda bir eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu eylem planı için 2009 yılında “Balkanlarda Altyapının Geliştirilmesi” konulu bölgesel bir konferans düzenlenecektir. Böylece, ABC üyesi ülkelerin ulaştırma altyapısı, sınır geçişleri vb. konularda hızlı kararlar alması sağlanabilecektir. Ayrıca, birbirine karayolu ile bağlı bulunan Balkan ülkeleri için karayolu taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması, geçiş belgesi yetersizliklerinin giderilmesi ve TIR karnesi ile yapılan taşımalarda ek mali yüklerin önlenmesi konularında da mesafe almak mümkün olabilir. 

4. Yatırımların bölgeye çekilebilmesi için yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve ticaret önündeki engellerin tamamen kaldırılması hedeflenmelidir. Bu çerçevede, ikili ve çok taraflı ekonomik, ticari ve hukuki altyapının tamamlanması önem taşımaktadır. İlave olarak, vize işlemleri kolaylaştırılmalı, odaların üyelerinin vize almalarını kolaylaştırmak üzere verecekleri referans mektuplarının kabul görmesi sağlanmalıdır.  Benzer şekilde karşılıklı ticaret ve yatırım işbirliğinin kalıcı bir şekilde geliştirilmesi için oturma ve çalışma izinlerindeki bürokratik zorluklar ortadan kaldırılmalıdır. Gümrük işlemleri, zaman ve mali kayıpları ortadan kaldırmak için basitleştirilmeli ve süratlendirilmelidir. Gümrük geçişleri konusunda Türkiye’de olduğu gibi kamu-özel sektör işbirliği modeli uygulanmalıdır. 

5. Avrupa’nın enerji ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ve rekabetçi fiyatlarla karşılanabilmesi için kilit konumda bulunan bölgemizde, enerji kaynaklarının aktarılması için ortak projeler geliştirilmelidir. Bu kapsamda, Nabucco projesi için geçiş rotasında bulunan Balkan ülkelerinin desteği devam etmelidir.

6. Bölgemizin Avrupa Birliği ile entegrasyonu sürecinde çevre konusunun önemi giderek artmaktadır. Başta denizler ve suyolları olmak üzere bölgede çevre kirlenmesine karşı ortak önlemler alınmalıdır.

7. Turizm konusunda önemli bir potansiyele sahip olan bölgemizin, büyük bir turizm merkezi haline getirilmesi bakımından; turizm yatırımları için cazip duruma getirilmesi, tanıtıcı turizm faaliyetlerinin arttırılması ve ortak turizm projelerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yapılmalıdır. 

8. KOBİ’lerimizin yerel kalkınmaya katkılarının arttırılması, dışa açılmaları, yenilikçi uygulamalara geçmeleri ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi için, ülkelerimizde KOBİ’lere hizmet veren Odalar ve kuruluşlar arasında işbirliği geliştirilmelidir.

9. Avrupa Birliği üyelik perspektifi, Bölge’de barış ve istikrara katkı sağlamıştır. Türkiye’de ve Batı Balkanlar’da siyasi ve ekonomik reformların gerçekleştirilmesinde cesaret vermiştir. AB üyeliği için potansiyel aday ülkelerde sağlanacak gelişmenin, adaylığı da beraberinde getirmesini umuyoruz. AB ile ilişkilerde deneyimlerimizi ve bilgi birikimlerimizi birleştirmeliyiz. Balkan ülkelerinin tamamının güçlü bir AB perspektifine sahip olmasına çaba göstermeliyiz. Bu, Bölgemizin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın menfaatine olacaktır.

10. Balkan Ülkeleri Ekonomi Zirvesinin her yıl ABC Dönem Başkanlığını üstlenen ülkede düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ikinci Zirve toplantısı 2009 yılı içinde Arnavutluk’ta düzenlenecektir.  

http://www.balkangunlugu.com

 

  

Yorumlar