Duyuru

Ankete göre Makedonya'da her üç kişiden biri bölgedeki yeni bir ihtilaftan korkuyor

Makedonya

  /   394   /   07 Temmuz 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 

 

The Balkan Monitor tarafından yürütülen bir ankette, halkın üçte birinin ekonominin iyiye gittiğine ve yaklaşık yarısının da hükümetin organize suça karşı mücadelesinden memnun olduğu ileri sürüldü.

Southeast European Times için Üsküp'ten Zoran Nikolovski'nin haberi -- 19/02/09

photo

Gallup Europe araştırma analisti Andrzej Pyrka anket sonuçlarını 17 Şubat Salı günü Üsküp'te sundu. [Tomislav Georgiev]

Balkan Monitor tarafından yürütülen bir ankete göre, Makedon halkının neredeyse %30'u -ki bu bölgedeki en yüksek oran- Balkanlar'da yeni bir silahlı ihtilaf çıkmasından korkuyor. 17 Şubat Salı günü Üsküp'te sunulan anket sonuçları, 1000 kişilik bir örnek grubun yedi kategorideki görüşlerini sunuyor: yaşamdan memnuniyet ve ülke kalkınması, AB'ye yönelik tavırlar, bölge kurumlarından memnuniyet ve güven, iyi yönetim ve yolsuzluk, göç ve hareketlilik ve Balkanlar'ın sorunları (Kosova, bölgenin gelecekteki istikrarı ve BM savaş suçları mahkemesi).

Eylül ve Ekim 2008'de yürütülen anket, bölgede gerçekleştirilen en büyük kamuoyu yoklaması olma özelliğini taşıyor. Anket, Avrupa Balkanlar Fonu ve Gallup Agency'nin ortak bir projesi.

Gallup Europe araştırma analisti Andrzej Pyrka tarafından sunulan Makedonya sonuçları, katılanların %46'sının yaşamlarından memnun olmayarak bölgede bu konudaki en yüksek oranı sergilediklerini gösterdi. Üçte birlik, %33'lük bir kesim ekonominin iyiye gittiğini düşünürken, %49'luk bir çoğunluk hükümetin organize suçla mücadele çabalarından memnuniyetini dile getirdi.

AB üyeliği konusunda, Makedonya'daki etnik Makedonların %57'si ve etnik Arnavutların %84'ü Birlik üyeliğini arzu edilir bir şey olarak görüyor. Ancak liderlerinin NATO ve AB üyeliğine olanak sağlamak üzere ülkenin adını değiştirmeleri gerekip gerekmediği sorulduğunda, etnik Makedonların sadece %3'ü soruya evet yanıtı verdi. Öte yandan etnik Arnavutların %69'u isim değişikliğini umursamadı.

Toplantıda "Makedonya -- Umut ve Gerçeklik Arasında" başlıklı bir de yuvarlak masa tartışması düzenlendi. Katılımcılar, anketin son derece başarılı olduğu ve bazı paradoksları vurguladığı konusunda birleştiler. Güneydoğu Avrupa Üniversitesi (SEEU) ekonomi profesörü Abdulmenaf Beçeti, Makedonların hükümetten nispeten memnun olmakla birlikte ekonominin durumundan şikayet etmelerindeki çelişkiye işaret etti. Beçeti, bu tutarsızlığın hükümetin kendi imajının tanıtımındaki başarısından kaynaklanıyor olabileceği teorisini ortaya attı.

Demokrasi Enstitüsü'nden Vladimir Misev ise AB üyeliğine verilen yaygın desteğin Birlik hakkındaki bilgiden değil katılanların duygularından kaynaklandığını ileri sürdü. Konuyla ilgili çok bilgisi olmayanlar veya kararsız tavırları olanlar çoğunluğa kolayca katıldılar.

SEEU profesörü Yeton Şasivari de aradaki farklılıklara rağmen, vatandaşların çoğunun ülkelerine karşı umut ve gerçekçi bir tavır gösterdiğini söyledi.

Anketin tamamı ve sonuçlarını www.balkan-monitor.eu adresinde bulabilirsiniz.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır. 

  

Yorumlar