Duyuru

Uluslararası toplum tayinli imamlar yasasını inceliyor

Yunanistan

  /   540   /   07 Temmuz 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan’da “tayinli imamlar yasası” sorunu olarak nitelendirilen atanmış müftülüklerin yetkisi altında 240 imamın devlet memuru olarak camilerde görev yapmasını öngören yasa ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmayı uluslararası toplumun bilgisine sundu. Şubat 2007’de 3536/2007 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 240 imamın tamamının Hristiyanlardan oluşan beş kişilik bir heyet tarafından seçilecek olması ile başlayan sorun, ABTTF tarafından hazırlanan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde “Tayinli İmamlar Yasası” sorunu adlı çalışmada detaylı bir biçimde ortaya konmuştur. Söz konusu yasa,  Lozan Barış Anlaşması’nın “Azınlık kendi dini ve vakıf kurumlarını yönetir” ilkesinin yanı sıra din ve vicdan özgürlüğü ilkesine aykırı olarak hazırlanmış olup yasanın hazırlanması sürecinde Azınlık ile diyalog kurulmamış, fikri alınmamıştır. 

Din ve vicdan özgürlüğü ihlali dünya kamuoyuna duyuruluyor

Bu bağlamda ABTTF tarafından hazırlanan çalışma, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti adına Başbakan Mirek Topolanek, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Hans Gert-Pöttering ve AP siyasi grup temsilcilerine iletildi. Yanı sıra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis’e sunuldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Navanethem Pillay ile AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Knut Vollebaek’e iletilen çalışma, Müftüler sorunu çözülmeksizin çıkarılan yasa ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği konusuna uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Söz konusu çalışma, yasadan doğrudan etkilenecek olan Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili kararlar konusunda etkili olan Yunanistan’da bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Yunanistan’ın dini cemaat ve kiliseleri ile liderlerine de gönderilerek din ve vicdan özgürlüğü konusunda destek aranmıştır. Dahası söz konusu çalışma, Vatikan’a ve Papa XVI. Benedikt’e de sunulmuştur. 

Tayinli imamlar sorunu ile ilgili gerçekleştirilen çalışma ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, “ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sesi olarak Azınlık’ın sorunları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile uluslar arası toplumun dikkatini çekmeye çabalamaktadır. ABTTF, Azınlık’ıın sorunlarını çözmek amacı ile ülkemiz Yunanistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini dünya kamuoyuna sistemli bir şekilde duyurmaktadır. ABTTF, körü körüne değil insan hakları kavramı ve hukukunun ilerlemesine uyumlu şekilde çok yönlü bir strateji geliştirerek hazırladığı eylem planına göre hareket etmektedir. Başarı elde etmenin sırrı budur. Aksi takdirde kalıplaşmış düşünce ve yargı sistemi içerisinde hareket eden, kısır bir döngü içerisinde kendini tekrarlayan bir mücadelenin başarı getirmesi mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

Balkan Günlüğü

 

  

Yorumlar