Duyuru

Makedon ombudsmanı 2007 yılında çok sayıda şikayet almasına karşın ülkede tanımlanmış ayrımcılık önleme yasaları hala eksik.

Makedonya

  /   489   /   01 Ocak 2014, Çarşamba

 Yazdır

  

 

Southeast European Times için Üsküp'ten Marina Stojanovska'nın haberi --25/04/08

 
İnsan hakları ve yeterli azınlık temsilini koruma ve ayrımcılıkla mücadele amaçlı yasalar Makedonya'da hala oluşturulma safhasında. 
Makedonya'da hazırlanan 2007 Ombudsman Yıllık Raporunda, ofise toplam 4 bin 68 şikayet geldiği belirtiliyor. Ombudsman İçet Memeti 2 bin 476 olayda bir ihlale ratlanmadığını, ancak diğer 913 olayda insan hakları ihlalleri meydana geldiğini belirtti. Memeti, Makedonya'nın üzerinde üç yıldır çalışılan ayrımcılığı önleme yasaları için tanımlanmış bir çerçeveye hala sahip olmadığını söyledi. Ombudsman, etnik azınlıkların adil bir temsilini elde etmek ve bunların kamu kuruluşlarındaki haklarını korumanın hala zor olduğuna da işaret etti.

Memeti, "Geçtiğimiz yıl ombudsmanlığa çoğunlukla uzun süren davalarla ilgili şikayetler geldi. Toplam şikayet sayısının 824'ü yargıyla, 365'i istihdamla, 347'si ise polisin muamelesiyle ilgiliydi." dedi.

Ombudsman, "Ne yazık ki, rapor yılı Makedonya'nın hala reformsuz, etkisiz bir kamu idaresi ve verimsiz ve gevşek bir yargıya sahip olduğunu gösteriyor. Polis teşkilatı sık sık yetki sınırlarını aşarken, cezaevleri mahkumlar için makul şartlar ve yeterli sağlık hizmetlerinden yoksunlar." diye de ekledi.

Memeti, başsavcının ombudsmanın yetkilerini aşan polis memurları hakkında sunduğu üç adli şikayeti kabul ettiğini de kaydetti.

Makedonya'daki özelleştirme beklentileri karşılamadığı gibi, çocuk tacizine karşı yetersiz yasalarda olduğu gibi, sosyal hizmet de sağlamadı.

2007 ombudsman raporunda Memeti, ofisinin üzerinde yetki sahibi olduğu daireler tarafından sürekli itaatine duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Ombudsman, "Makedonya'da kamu idaresinin tamamlanması, yargı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar verme mekanizması söz konusu olduğunda son derece büyük öneme sahiptir." dedi.

Bu yıl Makedonya ombudsmanlığı 10. yıldönümünü kutluyor. Ofis 1991 anayasasında kurulmasına karşın, faaliyete ancak 1997 yılında başladı ve ilk raporunu 1998'de sundu. 2001 yılındaki anayasa değişiklikleri ombudsmana işyerlerinde etnik azınlıkların adil şekilde temsilini denetleme yetkisi vermenin yanı sıra mevkinin diğer görev ve sorumluluklarını da veriyor. Eski bir adalet bakanı olan Memeti, 2005 yılında ilk ombudsman Branko Naumovski'nin yerini aldı.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır.
 

  

Yorumlar