Duyuru

Anket: Bulgarlar en mutsuz Avrupalılar

Bulgaristan

  /   436   /   07 Temmuz 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 

 

AB tarafından 31 ülkede yürütülen bir ankete göre, Bulgarlar Avrupa'nın en mutsuz insanları.

(Irish Times - 26/03/09; PR Newswire, Irish Times - 25/03/09; Eurofound - 23/03/09; Euobserver - 20/11/08; AFP, Eurofound - 19/11/08)

photo

Avrupa'da her on kişiden yedisi iyi bir aile hayatının yaşam kalitesi açısından çok önemli olduğunu söylüyor. [Getty Images]

AB'nin sonuçları 25 Mart Çarşamba günü yayınlanan İkinci Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi'ne göre, Bulgarlar Avrupa'nın en mutsuz insanları.

Anketi Dublin merkezli araştırma kuruluşu Eurofound Eylül 2007 ile Şubat 2008 arası dönemde gerçekleştirdi. Ankette 27 AB üye ülkesi, AB aday ülkeleri -Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye- ve Norveç'te yaşayan 35 bin kişinin yanıtları yer alıyor.

Bulgarlar, beş ile on arasında değişen bir skalada mutluluk açısından 5, yaşamdan memnuniyet konusunda da 5,8 puanla listenin en altında yer alıyorlar. Makedonlarsa 6,3'lük mutluluk puanı ve 5,2'lik yaşamdan memnuniyet puanıyla onun hemen önünde bulunuyorlar. Bu puanlar, mutluluk için 7,5 ve yaşamdan memnuniyet için 7 seviyesindeki AB ortalamasının çok altındalar.

2004 yılından bu yana AB'ye katılımış olan 12 ülkenin -ki bunlara "NMS12" adı veriliyor- ortalama mutluluk puanı 7,2, yaşamdan memnuniyet puanı ise 6,5. Ankete göre Danimarkalılar Avrupa'nın en mutlu insanları.

Anketçiler, mutluluk duygusal dürtülü bir kategoriyken yaşamdan memnuniyetin gelir ve istihdam durumu gibi şartlarla ilgili olduğunu açıklıyorlar.

Sonuçlar şaşırtıcı değil. Ankete göre Bulgaristan, Birlik içinde AB ortalamanın %37'si ile kişi başına düşen en düşük GSYİH'ya sahip ülke. Bulgaristan'daki hane gelir, AB ortalamasının %34'ü seviyesinde.

Türkiye ve Makedonya toplamda kişi başına düşen en düşük GSYİH'ya sahip ülkeler. Ancak Türkiye'deki hane geliri, AB ortalamasının %35'i ile Bulgaristan ve Romanya'dakinden biraz daha yüksek.

Eurofond bununla birlikte, "ülkeler içinde belirgin gelir farklılıkları ortaya çıktığını" da belirtti. Örgüt, Türkiye ve Makedonya'yı en yüksek gelir eşitsizliği olan ülkeler olarak sıraladı. Eurofond'a göre, "En zengin %20'lik kesimin eline geçen toplam gelir, nüfüsun en düşük gelire sahip %20'lik kesiminin eline geçen gelirin yaklaşık on katı." Gelir eşitsizliği en düşük Danimarka, Slovenya, Bulgaristan ve İsveç'te görülüyor.

Gelir seviyesi istihdam durumu, eğitim seviyesi, sağlık durumu, yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü ve bileşimi gibi diğer faktörlere de bağlı.

 

"AB'deki işsizler, iş sahipleri ve serbest çalışanların hane gelirlerinin ancak yarısına eşitlenmiş hane gelirlerine sahipler." diyen anket kuruluşu şöyle devam ediyor: "NMS12'de ise, işsizler çalışan insanların ortalama gelirinin ortalam %60'ını alıyorlar." AB aday ülkelerindeyse bu oran yaklaşık üçte iki seviyesinde seyrediyor.

AB üye ülkeleri vatandaşlarının %80'den fazlası sağlığı önemli bir yaşam kalitesi kriteri olarak belirtti. Üçte ikiden fazlası sağlığını çok iyi veya iyi olarak belirtirken, %24'lük bir kesim bunu idare eder, kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi.

Sağlıklarını kötü veya çok kötü şeklinde değerlendiren insanların yüzdeleri NMS12 ve AB aday ülkelerinde daha yüksek. Bu oran Litvanya'da %20, Macaristan'da %19, Hırvatistan'da %19, Bulgaristan'da ise %15.

Ankete Kuzey Avrupa ülkeleri ve Hollanda'dan katılanlar, ülkelerindeki diğer insanlara karşı en fazla seviyelerde güven ifadesinda bulunan insanlar oldular. Kıbrıslı katılımcılar ise en düşük güven seviyesini dile getirdiler.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır. 

  

Yorumlar