Duyuru

Ankete göre Romanların çoğu kötü muamele görüyor

Romanya

  /   809   /   07 Temmuz 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 

 

AB tarafından yürütülen bir ankete göre, Romanya'daki Roman nüfusu diğer ülkelere göre daha az ayrımcılık görüyor.

Southeast European Times için Bükreş'ten Paul Ciocoiu'nun haberi -- 15/06/09

photo

AB anketinin sonuçları, Romanların Avrupa'da en fazla ayrımcılık gören kesim olduklarını gösteriyor. [Getty Images]

Geçen yıl yürütülen AB Azınlıklar ve Ayrımcılık Anketine (EU-MIDIS) göre, Avrupa'da anket yapılan etnik gruplar içinde en yüksek seviyelerde ayrımcılığı Romanlar görüyor.

EU-MIDIS, ayrımcılık konusunu değerlendirmek amacıyla 27 AB üye ülkesinde yaşayan seçili azınlık ve göçmenlerden veri topladı.

Yaklaşık 23 bin 500 kişiye anket yapıldığı raporda Roman azınlıpğn yanı sıra Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Türkiye, eski Yugoslavya, Orta ve Doğu Avrupa ve Rusya'dan gelen göçmenler üzerinde duruldu.

Ankete göre Romanlar, en çok ayrımcılığı Macaristan (%62) ve Çek Cumhuriyeti'nde (%64) gördüklerini, en az ayrımcılığı ise Romanya (%25) ve Bulgaristan'da (%26) gördüklerini bildirdiler.

Çalışmada yeni AB ülkesinde -Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya- yaşayan Romanlar üzerinde duruldu.

On ülkede, çoğunluk bitişiklik açısından da incelendi.

Anket soruları dokuz kategoriye yayıldı: iş arama, işyeri, ev satın alma veya kiralama, tıbbi kurumlar, sosyal yardım kurumları, eğitim kurumlarında görevli personelle ilişkiler, kamu alanları, dükkanlara giriş, banka hesabı açma ve banka kredisi alma.

 

Ortalamada, Romanlar son bir yıl içinde en az bir kategoride ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylediler.

Rumen Romanları, en çok özel (%14) ve tıbbi hizmetler (%11) sırasında ayrımcılık gördüklerini de belirttiler. Bulgaristan'da, %15'lik bir kesimin iş ararken, %11'in de tıbbi hizmet almaya çalışırken ayrımcılık gördüğü söyleniyor.

Romanya ve Bulgaristan'daki ayrımcılık seviyelerinin düşük olması Romanların toplumun genelinden izole olmaları. Bulgaristan'da Romanlar arasındaki işsizlik oranı %33. Romanlar yasal haklarının farkında olmadıkları için ayrımcılık raporlarının düşük olduğu iddia ediliyor.

Romanya'daki 2002 nüfus sayımına göre, ülkede Macarlardan sonraki en büyük azınlık nüfusu olarak 500 binden fazla Roman yaşıyor.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır. 

  

Yorumlar