Duyuru

Yahova Şahitleri tarikatı propagandaya devam ediyor

Bulgaristan

  /   853   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

 

 

 

Son dönemde Yahova Şahitleri adlı tarikat Bulgaristan genelindeki propaganda çalışmalarına hız verdi. Büyük şehirlerde kapı kapı dolaşıp görüşlerini yayn ve bu görüşleri içeren broşürler dağıtan tarikat, bedava kurslar için de katılımcı topluyor. Geçtğimiz hafta Kazanlık bölgesinde çalışmalar yürüten Yehova Şahitleri Kilisesi üyeleri genelde yabancılardan oluşuyor.

Kimdir

1882 yılında ABD'de kurulan bu hrıstıyan kökenli mezhebin tüm dünyada 5 milyona yakın üyesi vardır.Amaçlan ; bir din devleti olan Tanrı Krallığını kurmaktır.. Hz. İsa'nın yakın zamanda dünyaya geri döneceğini iddia ederler. Aynca 1914, 1918 ve 1925 yıllarında kıyametin kopacağım tahmin etmişlerdi. Üyelerine çok sıkı bir disiplin uygular.Üyelerini yukarıda yazıldığı gibi az para karşılığı çeşitli yerlerde çalıştırır. Ticaret de yapıyorlar çeşitli dallarda-Tüm dünyada 4 milyar mark ciro yaptıklan sanılmaktadır.Söyledikleri gibi sadece bağışlardan değll,yaptıkları ticaretten kazandıkları tahmin YAHOVA şahitleri 1882 yılında ABD'de kuruldu ediliyor. Uzun zamandır 190 bin üyeleri olan Almanya'da resmi bir kilise olarak tanınmanının savaşını veriyorlar.Bu sayede vergiden muaf olmayı diğer kolaylıklardan yararlanmanın peşindeler. Haziran 1997 tarihinde Alman Anayasa Mahke mesi alınan karar gereği bu planları şimdilik askıda kaldı. Karara göre: Devl

KARŞI OLDUKLARI ŞEYLER

? Amaçları nedir ? etin kendisine karşı olmamalanna rağmen .üyelerine koydukları seçime katılma yasağı demokrasinin prensip lerine ters düştüğü için resmi bir kilise olarak tanınmamıştır.

• Kan nakline karşıdırlar.Hasta ölecek dahi olsa kan verilmesi yasaktır

• Askerlik reddedilir

• Devlet kurumlanna karşıdırlar

• Diğer dinleri de,şeytanın hükmettiğine inandıkları dünyanın bir parçası sayarlar

• Politikaya katılımları yoktur. Seçimlere katılmak yasaktır

Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda kongre yaptılar

Yaklaşık 40 bin kişinin toplandığı kongreye 20 bin kişi Avusturya'dan katılırken, 20 bin kişi de Amerika, Japonya, İsveç, Finlandiya ve Doğu Avrupa ülkelerinden katıldı. 1870 yılında, "Mukaddes kitap tetikçileri" adı altında toplanan bir grup insan 1931 yılında kendilerine 'Yehova Şahitleri' adını verdi. Yehova'nın şahitleri 'Hıristiyan alemi' olarak adlandırdıkları, diğer Hıristiyanların inandığından tamamen ayrı bir şeye inandıklarını belirtiyorlar. 

Bulgaristan Havadis


  

Yorumlar