Duyuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi BH anayasasının ayrımcı olduğuna karar verdi

Dünyadan Haberler

  /   280   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

 

 

 

STRAZBURG, Fransa -- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 22 Aralık Salı günü, Dayton Barış Anlaşmalarına ek şeklinde oluşturulan Bosna-Hersek (BH) anayasasının azınlıklara karşı ayrımcılık yaptığına karar verdi. Mahkeme, Roman menşeli Dervo Seydiş ve Yahudi Jacop Finci'nin 2006 yılında sunduğu bir şikayeti kabul etti. Azınlıklar, anayasanın Boşnak, Hırvat veya Sırp olmayan kişilerin üçlü cımhurbaşkanlığı veya parlamentonun üst meclisi için yapılan seçimlere katılmalarına izin vermediğini iddia etmişlerdi. Mahkeme tarafından yapılan incelemede, anayasanın söz konusu mevkilerin üç kurucu halkın mensuplarına ayrılmış olduğunu öngördüğü sonucuna varılmasına karşın, "kırılgan bir ateşkesin bütün taraflarca kabul edildiği bir dönemde yerleştirilmiş olan bu sistemin barışı geri getirme meşru amacını güttüğünü de" kabul edildi. Mahkeme BH'yi, mahkeme giderlerini karşılamak üzere Finci'ye 20 bin, Seydiç'e de 1000 avro ödeme yapmaya mahkum etti. AİHM ayrıca BH'yi anayasasını reformdan geçirme ve herkes için eşit temsili güvence altına almaya da çağırdı. (AFP, AP, BHRT, RTRS, Srna - 22/12/09) setimes 

  

Yorumlar