Duyuru

Arnavutların İmajı İslamsız Olmaz

Yazılar

  /   1232   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

 Mehmet Ali BOLAT

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türk denince akla İslamiyet gelir. Avrupa’da yüzyıllardır Müslümanlığı seçen bir adama Türk oldu denilmiştir. Güney Amerika’ya gidin Turkolarla karşılaşırsınız. Turko, Türk demektir. Turkolar geçtiğimiz yüzyılda Ortadoğu’dan, daha doğrusu Osmanlı coğrafyasından göçen Araplardır. Kimse onlara Arap demez, müslümandırlar ve bu yüzden de Turko-Türktürler. Türk milli takımının başarısına, boşuna tüm dünya Müslümanları sevinmiyor. Dünyanın gözünde Türkler, hala ve hala İslam’ı temsil ediyorlar.

Türklük ve Müslümanlık üzerine yazmayacaktık aslında. Ama yazının anlaşılması için bunu da yapmak gerekiyordu. Bugün yazılacakların benzerini, daha önce Gürcüler üzerine yazmıştık. Batılıların Gürcüleri Müslümanların elinden almak için neler yaptığından bahsetmiştik. Bayrağında beş haç bulunan Gürcistan imajıyla Gürcülüğü Hıristiyanlıkla eş tutmaya çalıştıklarından haber vermiş ve bunun karşısında bizimkilerin çalışmalarını sıralamıştık. Osmanlı Devleti’nde Gürcü devlet adamları çalışmasıyla Murat Kasap’tan bahsetmiştik. Gürcülerin zorla Müslüman olmadığı ve Osmanlı Devleti’nde çok önemli görevler ifa etmekle birlikte İslam Medeniyeti’nin ayrılmaz bir parçası olduklarından söz etmiştik Bu arada Murat Kasap’ın çalışmasında, devlet adamı biyografilerinin bini aştığını duyuyoruz. Seviniyor ve heyecanla kitabı bekliyoruz.

Türkler ve Gürcüler böyle. Araplar ve Somaliler de böyle. Arap denince hangi dinden diye sormayız. Biliriz ki müslümandırlar. Aynı şekilde Somaliler de hepten müslümandırlar. Somali’de yaşayanlar, Cibuti’de yaşayanlar, Etiyopya’da ve Kenya’da yaşayan tüm Somali ırkından insanlar müslümandırlar. Dolayısıyla Somali milleti denince aklınıza İslam gelsin!

Gelelim bizim Arnavutlara! Arnavut denince aklınıza ne geliyor? Arnavut Ciğeri, Elbasan Tava, çok inat oldukları! Başka? Yaşı biraz olanlar ve tarihe merakı olanlar: Enver Hoca denen bir komünistin uzun yıllar yönettiği, dünyada devlet dini olarak ateizmi ilan eden bir ülke. Evet, yanlış duymadınız, devletin dini ateizm olarak ilan edilmiş bir dönem. Üzerinde durmaya gerek yok, çoktan silindi onun izleri. Arnavut denince benim aklıma gelenler:

İnanmışlığın en gözü kara hali. Bir Arnavut bir şeye inanmışsa onun sonuna kadar gider. İnatlıkları buradan gelir. Mert ve açık sözlü insanlar. Düşüncelerini, fikirlerini hemen anında, oracıkta söylerler ve sonunu pek te düşünmezler. İçten pazarlıklı değildirler anlaşılan. Dil öğrenmeye ve takır tukur üç beş dil konuşmaya meyillidirler. Tanıdığım Arnavutlar ortalama üç dil bilirler. Türkçe ve İngilizce’den sonra kiminde Arapça kiminde Fransızca, İtalyanca bileni de çoktur. Bir de dindardırlar. Dini yaşamaya ve onun üzerine düşünmeye önem verirler. Tanıdığım Arnavutlardan yola çıkarak bunları söylüyorum. Tanımadıklarımı bilmem.

Arnavutlukla Müslümanlığın eş olması hususuna bakmak gerekirse ilk söyleyeceğimiz husus; Balkanlarda, Doğu Avrupa’da ve Avrupa genelinde yaşayan en kalabalık Müslüman kitlenin Arnavutlar olduğu gerçeğidir. Balkanlarda Arnavutlar ve Boşnaklar büyük oranda İslam’ı kabul eden iki millettir. Osmanlı iskân politikası ile bölgeye yerleştirilen Türk nüfus, son yüzyılda peyderpey Anadolu’ya göç etmiştir. Dolayısıyla bölgede İslam’ı Boşnak ve Arnavut milletleri temsil etmektedir. Boşnaklar 4 milyon ve Arnavutlar 9 milyon kadardır. Müslüman Arnavutlar bugün, Karadağ, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Yunanistan’da yaşamaktadırlar. Arnavutlar; Karadağ’da ve Yunanistan’da azınlık, Makedonya’da nüfusun yarısı olmalarına rağmen haklarını savaşla almaya çalışmış bir halde, Kosova’da yeni bağımsız olmuş bir şekilde ve Arnavutlukta ise Hıristiyan azınlığın yönetiminde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Bugün Arnavutlar üzeride sistemli bir misyonerlik çalışması vardır. Arnavutları da Gürcüler misali, Türklerin zorla Müslümanlaştırdıkları iddiası ortaya atılmaktadır. Bunun yalanlığı şuradan bellidir ki bölgeye İslam Osmanlı’dan çok önce gelmiştir. Bununla birlikte Osmanlı ile birlikte Arnavutlar kendilerini bulabilmişlerdir. Yine Osmanlı’yı Osmanlı yapan değerlerin biri de Arnavutlar ve Arnavut devlet adamlarıdır. Osmanlı’da en çok sadrazam, daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim, en çok başbakan Arnavutlardan çıkmıştır. Osmanlı mülkünü en fazla Arnavutlar yönetmiştir. Kurulu sistemi inançla en iyi yönetenlerin başında Arnavutlar bulunmuştur. Bununla kalırlar mı Arnavutlar? Milli Marşımızı da yazmışlardır. Mehmet Akif Ersoy ve niceleri Arnavut’turlar ve bir o kadar da Osmanlı’dırlar, Türk’türler, Arap’tırlar, Müslüman’dırlar.

Arnavutlara İslam yakışır. Arnavut denince akla İslam gelir. Sakın misyonerlere kanmayın kardeşlerim!

Bu dediklerimize ağız burun bükenlere rakamlarla konuşalım.  Arnavutluk’u ele alalım: ABD istatistiklerine göre ülke nüfusunun %70-75’i Müslüman, %18’i Ortodoks ve %8-10’u Katolik. Kosova son dönem misyonerlerin çaldığı Arnavutlar dışında tümden Müslüman elhamdülillah! Makedonya’da ve Karadağ’da yaşayanlar da öyle. Toplam Arnavut nüfusunun %90’dan fazlası Müslüman’dır.

Neymiş efendim?

Demek ki Arnavut denince akla İslam gelecekmiş!

Müslüman kalın vesselam!

 

 

 

  

Yorumlar