Duyuru

Üsküp lisesinde Türkçe sınıflar

  /   7201   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

“Yosip Broz Tito” (YBT) Lisesi (СУГС „Ј. Б. Тито”- Скопје) demeliydim. Kırklareli -  Üsküp’te de lise vardır.
Makedonya’nın başkenti olan Üsküp’teki lisenin adının değiştirilmesinden yana değilim! Hatta Makedonlar o adı koruma altına almalıdırlar. Onlar, Y.B.Tito’ya çok şey borçludurlar!
            Bu konuda sözü germeyeyim.
            Üsküp’te bu lisede Türkçe sınıflar da vardır. Türkçe sınıfların sorunları her yerde, bir aşağı-bir yukarı, neredeyse aynıdır.
Üsküp’te Türkçe lise sınıfı ilk olarak 1967–68 okuma yılında açıldı. Fakat lisenin çalışması bir okuma yılı bile sürmedi. “Bazı nedenlerden” Türkçe lise sınıfının çalışmalarına son verildi. Ancak yeniden 1970–71 okuma yılında Fahri Kaya, Şükrü Ramo ve Budimka Romano’nun girişimleriyle “Tsvetan Dimov” lisesinde Türk lise sınıfı 55 öğrenciyle açıldı. Başlangıçta kadro sorunuyla karşılaşan bu sınıfta, Arif Ago’nun verdiği Türkçe dersinden başka, bütün dersler Makedon dilindeydi. Ancak 1971–72 okuma yılında derslerden tarih dersi Nisal Bayram, matematik dersiyse Zarafet Lila tarafından Türk dilinde verilmeye başladı.
            “Tsvetan Dimov” Lisesi birkaç okuma yılı çalışıp, sonraları lisenin öteki sınıflarıyla “Yosip Broz Tito” Lisesine taşındı. 1987 yılında bu lisedeki sınıflar hortlayan ırkçılıktan dolayı kapandı. Makedonya’nın her yerinde karma sınıflar oluşturuldu. 1992 yılında, “Y. B. Tito” Lisesinde Türkçe sınıfı yeniden açıldı. “Yosip Broz Tito” Lisesinde ilkönce bir Türk sınıfı eğitim görmekteydi. Eğitimi 3–4 öğretmen gerçekleştiriyordu. Zamanla hem öğrenci hem de öğretmenlerin sayısında artış görüldü.
Son 6–7 yıldan bu yana lisede her yıl iki sınıfta (toplam 8 sınıfta) Türk öğrencileri eğitim görmekteydi
            Bugün burada 200’den fazla Türkçe sınıflarda okuyan öğrencimiz vardır. Eğitim: Nevin ve Dr. Aktan Ago (Türk Dili ve Edebiyatı), Salim Hasani (Coğrafya), Ömer Karahasan (Biyoloji), Semiha Lama ve Ayca Selman (Kimya), Filiz Sipahi (Matematik), Hüsameddin Ziyadin (Tarih), Orhan Abdi (Spor), Leyla Arif (Ekonomi), Suzan Tahir (Sosyoloji, Felsefe, Mantık) ve kontratlı görünen diğer hocalar da ders vermektedirler.
            Bir hatam varsa lütfen benim bilgilerimi tamamlayın!
            Lisede II–11 sınıfının veliler başkanı Sorayya Şahin - Yusuf’tan iki ileti aldım. Dosya olarak Üsküplü ebeveynlerin lise ve bakanlığa ilettikleri imzalı dilekçelerini göndermesini istedim.  Dilekçeyi aldım. O, 26.04.2009 tarihinde iletilmiş.  Bana gelen dilekçeyi incelediğimde gördüğüm şuydu:
Dilekçede 30 velinin imzası ve sadece 6 kişinin vatandaş numarası bulunmaktaydı. (Dilekçe noter huzurunda ebeveynlerin hepsi tarafınca imzalanıp, noter tarafınca onaylanması halinde vatandaş numarası noterde saklı kalırdı. Nedir ki, vatandaşlar bu işlemi noterde gerçekleştirmedikleri için vatandaşlık numarasına gerek vardır!) İmzaların üstünde ad ve soyadı belirtilmemişti. Lise’ye ve lisenin yönetmenine ulaştırılan dilekçe hukuken geçersizdir…
Prosedür şöyledir: Liseye verilen dilekçeye cevap gelmediği takdirde, vakit geçirmeden dilekçe şikâyet olarak bakanlığa ulaştırılmalıydı. Haliyle iktidarda olan Türk partisine ve onun Devlet bakanına da bu dilekçe ve şikâyet iletilecekti. Şikâyet dahi yeniden velilerin adları, soyadları, imza ve vatandaşlık numaralarını içerecekti. Bu yolu kısaltmak için tutanakla sabit ve her ebeveynin adı, soyadı ve imzasıyla 3 kişilik bir temsil etme kurulu seçilirdi. Noter huzurunda yapılması gerekenleri bu kurul yapardı.
Buna rağmen konunun ve durumun hemen çözüleceğini beklemek yanlıştır. Bizde o, hemen gelmez! Makedonya Avrupa değildir. Diyorum!
Dahası meselenin üzerine gidilmemiş!
Şimdi siz bendenize “Debre’de eğitim konusunu çözmeden, bu adam lise meselesini mi açıyor?” Diyeceksiniz! Orası da doğrudur. Oysa sorulan soru, size cevaptır.
Daha bir şey hatırlatayım: MATÜSİTEB derneğine de başvurun! Belki o yardımcı MATÜSİTEB, vakıflar ve dernekler yasasına göre kurulan bir dernektir! Organları, komisyonları vardır! Eğitimle ilgili toplantılar yapıyor, basın toplantıları da düzenliyor! Yetkilerine gelince orası meçhuldür!
Ben bireyim! Yazı yazabileceğim bilgisayarım var!
Ama gene de sizinle beraberim!
Bu savaşımda sizinleyim!
Siz bu savaşım içinde oldukça ben de varım!
 
 
Kaynak:   İNTERNATİONAL NEWSPAPEER 
              ZAMAN MAKEDONYA 

  

Yorumlar