Duyuru

Dünya Bankası BH'nin kamu harcamalarıyla başa çıkılmasına yardım ediyor

Bosna Haberleri

  /   525   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  


dunya_bankasiDev kamu harcamaları bunlara en çok ihtiyacı olanlara ulaşamazken, uygun bir çözüm arayışları sürüyor.

Southeast European Times için Zlatko Kovach'ın haberi -- 06/05/10


 

Bosna-Hersek (BH), sosyal ve gazi yardımları yoluyla şahıslara yüz milyonlarca avroluk nakit harcıyor. Sadece BH Federasyonu'nda (BHF), bu gibi haklar yıllık bütçenin %40'ını oluşturuyor.

Ancak kamu fonları ülkenin en yoksul kesimine zar zor ulaşıyor ve yoksulluğun azaldığına dair çok az kanıt var. Bu arada şişmiş kamu bütçeleri de mali açıdan sürdürülemez hale gelmiş durumda.

Devlet harcamaları kalitesini artırmak ve kamu hizmetlerinin ihtiyaca olanlara daha iyi ulaşmasını sağlamak, Dünya Bankası'nın BH'ye yönelik mevcut 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisinin iki direğini oluşturuyor.

Geçtiğimiz ay, Bankanın icra direktörleri kurulu fonların BHF ve Sırp Cumhuriyeti (SC) arasında %60 - %40 oranında paylaştırıldığı 84 milyon dolarlık bir Kalkınma Politikası Operasyonunu (DPO) onayladılar. BH makamlarının talebi üzerine hazırlanan DPO, kamu harcamaları reformuna bütçe desteği sağlamayı hedefliyor.

Bu da, devlet yardımının en savunmasız kesime ulaşmasını sağlayacak.

Bankanın BH Ülke Direktörü Marco Mantovanelli SETimes'a verdiği demeçte, "Bu reformların başarılı bir şekilde uygulanması sadece Dünya Bankası fonlarını açmayacaktır, aynı zamanda BH'nin IMF ile kararlaştırdığı malli çerçevenin tatmin edici seviyede uygulanmasının da kritik bir şartıdır." dedi.

DPO, yakın tarihte onaylanan IMF stand-by düzenlemesini tamamlıyor. Program ayrıca, Bankanın Şubat ayında onayladığı 19 milyon dolarlık bir Sosyal Güvenlik Ağı ve İstihdam Destek Projesinin yanı sıra geçen Aralık ayında onaylanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ'ler) yönelik 53 milyon dolarlık bir kredinin de üzerine biniyor.

Ancak IMF fonları, faydalarıyla ilgili teyakkuz durumu nedeniyle tehlikede olabilir. 21 Nisan'da, savaş gazileri salahiyetlerinde yapılacak her türlü değişikliğe karşı çıkarak Saraybosna'da şiddetli bir protesto düzenlediler ve hükümetin bu konuda ne yapacağı belli değil.

Bir IMF heyeti, ülkenin stand-by anlaşmasının üçüncü diliminin serbest bırakılmasına ilişkin şartları yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere 17 Mayıs'a kadar ülkeyi ziyaret ediyor. BH bu şartları yerine getirmezse, meblağlar mevcut bütçelere çoktan paylaştırıldığından başka para kaynakları bulmak zorunda kalacak.

Mantovanelli, "Dünya Bankası ve IMF olsa da olmasa da reformlar kaçınılmazdır ve ekonomik krizin etkisiyle daha da acil hale gelmişlerdir." dedi.

Reformların uygulanmaması tüm lehdarların salahiyetlerinde büyük kesintilere yol açarak geçinmek için bunların çoğuna ihtiyaç duyan önemli sayıdaki vatandaşı orantısız bir şekilde etkileyecek.

Banka yetkilileri BH'nin nakit transferi programından Avrupa'daki herhangi bir ülkeden daha fazla para aldığını açıklıyorlar. Fakat mevcut sisteme göre, programın yüksek gelir sahibi lehdarları kamu fonlarından düşük gelir sahiplerine göre daha büyük pay alıyorlar.

Yetkililer, BH'nin iki tarafında geçtiğimiz günlerde onaylanan iddialı yasal çerçevenin sürdürülmesinin taraf hükümetlerinin sosyal güvenlik ve gazi programlarını daha adil ve mali açıdan sürdürülebilir hale getirmelerine olanak sağlayacağı görüşündeler. Bu arada başka kaynaklardan gelen yüksek gelirleri nedeniyle bu avantajlardan yararlanmayanlar acıyı hissetmeyecek.

Bankanın 2009-2010 yılı borç verme programında, BH'nin gelirlerdeki düşüş nedeniyle baskı altında bulunan bütçelerine DPO yoluyla destek verilmesi de öngörülüyor.

BH Bankaya 1996 yılında katıldı ve o zamandan bu yana 66 proje üzerinden 1,4 milyar doların üzerinde kaynak elde etti. Şu anda Bankanın BH portföyünde 454 milyon dolar değerinde 17 aktif proje bulunuyor.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır.
  

Yorumlar