Duyuru

BAL-GÖÇ BASIN BİLDİRİSİ

  /   3214   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

Konu:  - Baş Müftülük hk.
BASIN AÇIKLAMASI

15 Mayıs 2010/BA038

Değerli Basın Mensupları; 

Son günlerde Bulgaristan’da Baş Müftülük ile ilgili yaşanan gelişmeler tarafımızca kaygıyla izlenmektedir. 

- Nisan 2008’de yapılan Kongre’de Bulgaristan Müslümanlarının Baş Müftüsü belirlenmiş ve Baş Müftülük yönetimi görevine başlamıştı. Ancak, eski yönetim geçmişte de örnekleri görüldüğü üzere, yine saldırıya geçmiş ve Baş Müftülük yönetiminin yasal olmadığını ileri sürmüştü. 
- Daha önce, Sofya Şehir Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi’nde görülen davaların ardından, konu Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne götürülmüş ve karara bağlanması istenmişti.
- 12 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Temyiz Mahkemesi’nde konuyla ilgili olarak tesis edilen karar sonucunda, eski Baş Müftü Nedim Gencev’in yaptığı itiraz yerinde görülmüş; Baş Müftülük seçiminin yasal olmadığı ve hâlihazırda görevi başında bulunan yönetimin mahkeme kaydının sicilden silindiği ifade edilmiştir. 

Her şeyden önce, Yüksek Temyiz Mahkemesi’nde alınan karar, hukuki olmaktan çok; siyasi nitelikte bir karardır. Baş Müftülük kurumu, demokratik bir şekilde Kongresini gerçekleştirmiş ve seçilen Baş Müftü Dr. Mustafa Hacı görevine başlamıştı. Ne var ki, Bulgaristan mahkemeleri yapılan seçimi yasal bulmamış ve Kongreyi geçersiz sayarak Bulgaristan Müslümanlarının seçimini dikkate almadığını göstermiştir. Belirtmek gerekir ki; Bulgaristan’da Baş Müftülük seçimlerine son tahlilde Sofya’da bir yargıç karar verecekse, yapılan Kongre’nin hiçbir anlamı kalmamaktadır. 

Yüksek Temyiz Mahkemesi’nde tesis edilen kararda, Bulgaristan Müslümanlarının özgür iradesine saygı gösterilmeyerek, bazı politik niyetlerin gerçekleştirilmek istendiği anlaşılmaktadır. Ülkedeki Müslümanların birlik ve bütünlüğünü zedeleyici bir takım sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemel olan karar, eski yönetimin iş başına gelmesini kolaylaştırıcı niteliktedir. Komünist dönemde Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon, baskı ve zulüm politikaları izlenirken; “Bulgaristan Müslümanlarının durumu çok iyidir” şeklinde demeçler veren bir şahsın, Baş Müftülük makamında tekrar göreve gelmesi, derin bir hayal kırıklığı ile birlikte, bazı olumsuzluklara da neden olacaktır. Açıkça ifade etmek gerekir ki; Bulgaristan Müslümanlarının birlik ve bütünlüğü, sadece Müslüman ahali için değil; aynı zamanda Bulgaristan devletinin de çıkarınadır. 

Bulgaristan Müslümanlarının yaşanan gelişmeleri sağduyu ve sükûnet içerisinde ele alarak, “demokratik hak” mücadelesini hukuk çerçevesinde sürdürmelerinde büyük yarar bulunmaktadır. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) olarak, Baş Müftülük kurumumuz üzerinden Bulgaristan Müslümanlarına zarar veren bir takım oyunlara seyirci kalmayacağımızı açıkça deklare ederiz. 

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza saygıyla duyurulur. 


BAL-GÖÇ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Adres : Ankara Cad. DSİ Karşısı, Okumuş Apt. 292/2 Yıldırım / BURSA
Telefon : +90 224 3603685              +90 224 3603685      
Faks : +90 224 3617448 
Web: http://www.facebook.com/l/536c1;www.balgoc.org.tr 
E-posta : balgoc@balgoc.org.tr
  

Yorumlar