Duyuru

Bulgaristan Müftülerinden Deklarasyon

  /   3756   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

SOFYA ŞEHRINDE 18.05.2010 TARIHINDE YAPILAN MÜFTÜLERIN TOPLANTISINDAN


Bizler, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanların müftüleri, Baş müftülüğün şimdiki yönetiminin meşrululuğunu silen 12.05.2010 tarihli Yüksek Temyiz Mahkemesinin belirlemesine karşı olan görüşümüzü beyan ediyoruz:

1. Yüksek Temyiz Mahkemesinin kararını haksız olduğunu düşünüyoruz çünkü 2008 yılında Müslümanlar kendi yönetici organlarını seçerek demokratik oyunu belirttiler.

2. Yüksek Temyiz Mahkemesinin bu kararını devletin baş müftülük işlerine doğrudan bir müdahale olarak kabul ediyoruz. Bu kararıyla mahkeme bizleri Todor Jivkov tarafından Nedim Gencev’in baş müftü olarak atandığı komünizm zamanına geri götürüyor.

3. Sofya şehir mahkemesini Müslümanların ülkemizde kendi iradelerini demokratik olarak bir kez daha beyan ettikleri ve baş müftü Dr. Mustafa Haci’yi ve Yüksek Şura Kurulu başkanı Şabanali Ahmed’i kendi idare organları olarak seçtikleri 2009 yılında yapılan Millî Müslüman konferansını kanuni olarak tescil yapmasına çağırıyoruz.

4. Sofya şehir mahkemesini Nedim Gencev’in sahte Milli konferansını kayda almamasına çağırıyoruz çünkü böyle bir konferans Müslümanlar arasında hiçbir zaman düzenlememiştir, öyle olsa bile belirtilen 1996 yılında yapılmışsa da bu onun süresi artık sona erdiğini gösteriyor. Ayrıca 1996 yılında bu düzmece konferansta kabul edilen Tüzük açıkça ve sarih olarak vakıf gayrimenkullerin sahip çıkılmasıyla ilgili, yani bunların satışıyla ilgili olan İslam dinindeki temel şartlara karşı gelmektedir. Kaldı ki 2010 yılı itibariyle Nedim Gencev’in Yüksek Müslüman Şura Kurulun iyeleri gerçek değildirler çünkü bunların birçoğu ölmüştürler.

5. Kendisini Yüksek Müslüman Şura Kurulun başkanı olarak takdim eden Nedim Gencev Bulgar Müslümanları arasında ve Bulgar toplumunda suç fiilleriyle meşhurdur, 2006 yılında baş müftülüğün hesaplarından 1 milyon leva çalmıştır. Aynı şekilde Yüksek Temyiz Mahkemesinin kararını beklemeyerek Nedim Gencev baş müftülüğün Müslüman merkez inşaatı için bir yıldır Sofya belediyesinden izin beklediği Sofya şehri - Malinova dolina semtindeki gayrimenkullerini sahte evraklarla satmaya çalıştı, Plovdiv şehrinde de Viyana pastanesini. Nedim Gencev suçlu kimliğini açıkça taşıyan bir şahıs olup İslam dinin temel ahlaki prensiplerine aykırı gelir ve bu yüzden Bulgaristan Cumhuriyetinde Müslüman topluluğu onu hiçbir zaman kendi önder ve temsilcisi olarak müsaade etmeyecektir.

6. Nedim Gencev 20 yıl boyunca, Bulgaristan Cumhuriyetinin mahkeme sisteminde rüşvet alan temsilcileri kullanarak baş müftülük faaliyetini bozmayı ve Bulgar Müslümanları arasında dininin gelişmesini engellemeyi başarıyordu. Tüm bu zaman zarfı içerisinde kendisi Bulgaristan Cumhuriyetindeki Müslümanların tüm milli forumlarına davet edilmiştir, ancak bizzat hiçbir zaman Müslüman topluluğun çevresinde olan problemleri çözerek Bulgar Müslümanların karşısında durmayı, kendi isteklerini belirtmeye ve savunmayı gayret etmemiştir.

7. Bizler, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanların müftüleri, devleti ve mahkeme sistemini akıllık göstererek baş müftülükle bir kez daha alay edilmesine izin vermemelerine çağırıyoruz. Birçok defa Müslümanların ifade ettikleri iradeyi göz ardı ederek Nedim Gencev’in Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanların yöneticisi ve temsilcisi olarak tekrar geri getirilmesi, hiç kimseye bir fayda vermeyeceği gibi Müslümanları totaliter ve komünist acımasız yıllara geri döndürmek olacaktır.

Bizler, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanların müftüleri, net ve açıkça Bulgaristan Cumhuriyetinin Anayasası tarafından verilen tüm mümkün yöntem ve imkânlarla kendi haklarımızı ve 1 500 000 fazla müslümanın haklarını savunacağımızı deklare ediyoruz.

Deklarasyon, toplantıya katılan tüm müftüler tarafından imzalanmıştır.

 

Kırcaali Haber 

  

Yorumlar