Duyuru

Hafız Zihni Efendi Ahmedi

  /   4315   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

Dr. Hatice Ahmedi

Bir sene önce Preşova’da, bu eski şehrin ünlü imamlarından, hafızlarından ve köklü din hocalarından Hafız Zihni ef. Ahmedi kısa bir süre içinde ve fakat kısa denilemeyecek bir hastalıktan sonra vefat etti. Hafız Zihni Efendi 1933 yılında, Güney Sırbistan’da bulunan ve genelde Arnavutlarla meskûn Preşova şehrinde doğdu. Hafız Zihni’nin ailesi köklü ve dindar bir aile olarak bilinir. Osmanlı döneminden bu yana dine hizmet veren bu aile bu yönüyle anılır.

Hafız Zihni Efendi ilk ve orta tahsilini kendi memleketinde tamamladı. On iki yaşını doldururken imam, hafız ve diplomat olan babasının yanında hafız oldu. Bunda  annesi Hafız Emine Ahmedi’nin de büyük katkıları olmuştur. Fevkalade başarılar ile bu misyonu bitirir ve bundan sonra bu misyon hayatı boyunca yanında olacak, daha doğru hayatının son anlarına, yani ölene kadar.

İcazetini –yüksek eğitim-  ise Morova nahiyesinin tanınmış hocası Hafız Necati Efendi Ahmedi’nin yanında bitirdi. Bu dönem yirmi yıldan çok sürdü ve Hafız Zihni Efendi  doğru ilimden kaynaklanan bu icazet ile ölene meşgul oldu. Hafız Zihni Efendi anadili olan Arnavutça’nın yanında Arapça, Türkçe, Osmanlıca, Boşnakça ve Sırpça dillerini de biliyordu. Bu sebeple rahatlıkla diyebiliriz ki, Hafız Zihni  Efendi Kosova topraklarının yetiştirdiği son meyvelerden bir meyve idi. Zira bu eski ve önemli dili mükemmel bir şekilde biliyordu. Hafızlığını ve İcazetini tamamladıktan sonra imam ve hatip olarak Preşova’nın merkez ve ünlü camilerinden olan ‘’İbrahim Paşa’’ camisinde görev aldı. İmam ve hatip görevini hiç yorulmadan- zevkle ve mükemmel bir şekilde hayatının son yıllarına kadar yaklaşık  50 yıl boyunca sürdürdü.  Cemaati onu “yorgunluk bilmeyen imam” olarak tanımıştır. Kosova İslam Birliği, Priştine merkezi tarafından ‘’Meşhur İmam’’ ödülü ile ödüllendirildi. İmam, hatip ve hocalık işini en zor ve karanlık dönemde yaptı; kominizim zamanında. Bu zamanda bile geriye çok hayırlı ve semereli işler bıraktı. Hafız Zihni Efendi, tehditlere, sövmelere ve takiplere rağmen yine de çocuklara Kur’anı öğretmekten vazgeçmeyen hocalardan birisiydi. Öğrencileri onun devamlı, yorgunluk bilmeyen ve bereketli çabasını özlemle hatırlarlar.

Hafız Zihni Efendi güzel ve tatlı sesi ile de tanınmıştı. Bütün makamları bilir, hem Kur’anı hem de ezanı çok güzel okurdu. İmamlık vazifesini büyük hürmet ve dikkatle yapardı. Bu, onun için kutsal bir vazife idi. Kendi cemaati Hafız Zihni Efendi’nin hiç bir namazını kaçırmadığını hayranlıkla anlatır. Karlı, yağmurlu, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda bile sabah namazını terk etmezdi. Havanın durumu onun için fark etmezdi. Hafız Zihni Efendi her Ramazan ayında cemaate mukabele okurdu. Mukabeleyi okurken mushafını hep kapalı tutardı. Zira ezberi çok kuvvetliydi. O, sadece söz ile değil lakin çabası ve işi ile de kendini gösteren bir hafızdı. Sözünü ameliyle ispatlardı. O şimdi, geriye Kur’an okumayı öğrettiği birçok talebesini bırakarak cennete göç etti. Kendi çocuklarını da İslam yolunda, İslam’ın hizmetinde ve tahsilli olarak bıraktı. Cenazesi, elli yıl boyunca imamlık yaptığı İbrahim Paşa Camisinde oğlu Dr. Adnan Ahmedi’nin kıldırdığı namazdan sonra toprağa verildi.

Allah’a dua ediyoruz ve yalvarıyoruz: Kendisine Cennet’te mekanını nail kılsın inşaallah.

 

  

Yorumlar