Duyuru

Sırpların zihinsel kodları

  /   3627   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

Mladic`in yakalanmasının ardından milliyetçi Sırplar, Belgrad ve Novi Sad başta olmak üzere Sırbistan`ın birçok şehrinde protesto mitingleri düzenlediler.

Avrupa Birliği’ne girebilmek çabalayan Sırbistan, bu hedefe ulaşmasına engel olan safraları tek tek atıyor. Sırbistan, Slobodan Milosevic ve Radovan Karacic’in ardından, 26 Mayıs 2011’de yakaladığı Ratko Mladic’i de teslim etti. Mladic, yol arkadaşları Milosevic ve Karadzic’le birlikte gerçekleştirdiği soykırımların hesabını vermek üzere, Lahey’deki mahkemenin huzuruna çıkarıldı. Ancak bu bile, Boşnakların yüreklerindeki sızıyı ve içlerindeki korkuyu azaltmaya yetmiyor. Çünkü Milosevic, Karacic, Mladic ya da diğer Sırp savaş suçlularının Lahey’e çıkarılması, kan ve gözyaşı üzerine kurdukları düzenin ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Mladic’in yakalanmasının ardından milliyetçi Sırplar, Belgrad ve Novi Sad başta olmak üzere Sırbistan’ın birçok şehrinde protesto mitingleri düzenlediler. Aynı şekilde, Bosna-Hersek’in, Banja Luka, Kalinovik, Pale, Vişegrad ve Lukavica şehirlerinde, ellerinde “Sırp kahramanı”, “Seninle birlikteyiz general” yazılı pankartlar ve Ratko Mladic`in fotoğrafları bulunan Bosnalı Sırplar da, Sırp kasabına destek gösterileri düzenlendiler. Tüm bunlar, kan ve gözyaşı üzerine kurulu düzenin henüz ortadan kaldırılamadığının en açık örnekleridir. Aslına bakarsanız Sırp zihin yapısının arka planındaki kodlar değiştirilmedikçe aksi de mümkün değildir.

Peki, Sırp zihin yapısının arka planındaki bu kodlar nelerdir? Bu önemli sorunun yanıtı, Sırp mitlerinde saklıdır. Şurası bir gerçektir ki, Ortodoks Sırpların siyasi ve dini liderleri, tarihi ve dini, kendi etnik temizlik siyasetlerinin bir unsuru haline getirmişlerdi. Etnik ve dini semboller, ritüeller ve önyargılar, Sırp etnik temizlik ideolojisinin unsurlarıydı. Mesela, Sırpların simgesi çentik haçı birbirine sırtını dönmüş CCCC harflerinden oluşmaktadır. Bu harfler  “Sadece Sırpların Birleşmesi Sırpları Kurtarır” anlamına gelen, “Samo Sloga Srbina Spasava” cümlesinin kısaltmasıdır.

Sırpların, Slav Hıristiyancılığı (Christoslavism) miti; Türkleri, Mesihi öldürenler (Christ killers) ve Müslümanlığı tercih eden Boşnakları da ırklarına ihanet eden hainler olarak nitelendirmektedir. Sırp mitolojisine göre; Prens Lazar’ın, Kosova Meydan Savaşında yenilmesi ve savaş meydanında ölmesi, Sırp ulusunun ölümünü temsil ediyor. Sırp ulusu, Lazar yeniden dirilip, Sırp halkını, kendini öldürenlerden kurtardığında ve soylarını temizlediğinde yeniden dirilecekti. Milliyetçi Sırpların, Müslüman Boşnakları, Arnavutları ve Türkleri hep birden Türk olarak adlandırarak, aşırı öfke beslemelerinin temelinde, işte bu “mesihi öldürenler” mitolojisinin çok büyük etkisi vardır. Bu mitoloji o kadar kuvvetlidir ki, üzerinden altı asır geçmesine rağmen, ilk günkü tazeliğini koruyarak Balkanları kana bulamayı başarmıştı.

Takvimler 28 Haziran 1989’u gösterdiğinde, bir milyondan fazla Sırp, Kosova Muharebesi’nin ve Prens Lazar’ın öldürülüşünün 600. yılı olması hasebiyle, Kosova Meydan Muharebesi’nin yapıldığı Gazimestan Ovası’na toplanmışlardı. Prens Lazar’ın tabutu milliyetçi duyguları körüklemek için Kosova’dan alınarak Sırbistan’da dolaştırılmış ve yeniden Kosova’ya getirilmişti. Milliyetçi Sırp siyasi liderleri, Sırp entelektüelleri ve Sırp Ortodoks Kilisesi törenlerin organizasyonunda aktif rol oynamışlardı. Bunun neticesinde Sırp Milliyetçiliğinin travması haline gelen Kosova Bozgunu’nun 600. Yılı anma törenleri Sırpların etnik ve dini mitolojisinin tüm sembollerinin ete kemiğe büründüğü bir geçit törenine dönüşmüştü.

Gazimestan Ovası`nda yapılan konuşmalar, aslında, Bosna-Hersek ve Kosova`daki Müslüman soykırımını, tarih, kültür ve sanat katliamını gerçekleştiren Sırp şiddetinin arka planındaki temel unsurların dil ile ikrarından başka bir şey değildi. Buna göre; Kosova Meydan Savaşı, Sırp zihninin tarihsel açıdan dönüm noktasını; Kosova`daki Sırp Ortodoks Manastırları, kutsal mekân anlayışını; Bosna-Hersek’teki Müslümanlar, mağduriyet anlayışını; Sırp Ortodoks Kilisesi ise, Sırp milliyetçiliğinin dini arka planını teşkil etmektedir.

Bugün, Sırbistan’da ve Bosna-Hersek topraklarının yarısına tekabül eden Sırp Cumhuriyeti’nde (Rebublika Sırpska)  Sırp mitine göre eğitim veriliyor. Sırp mitine göre eğitilen çocuklar, yetişkin olduklarında, tam bir Boşnak ve Türk düşmanı haline gelmektedir. Bu sebepledir ki, Sırp genetik kodlarına işleyen mitler ortadan kalkmadan, kan ve gözyaşının sonlanmasını beklemek mümkün değil. Dün Milosevic, Karadzic ve Mladic’in yaptıklarını yarın Milorad Dodik ya da başka bir Sırp’ın tekrarlamayacağını kim garanti edebilir?

Dünyaya Yeni Söz Gazetesi

  

Yorumlar