Duyuru

Kushtuar muderrizit Hafiz Nexhati ef. Ahmedi

  /   1581   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

Kushtuar muderrizit[i] Hafiz Nexhati ef. Ahmedi

Më frymëzoi babai të shkruaj një poemë për xhaxhain

Vdekja e tij thellë në shpirt e në zemër më shtrëngoi

Por në anën tjetër edhe më shumë më krenoi

Prandaj u mendova se prej nga ky bereqet[ii] buroi

Nga askund tjetër, por nga Alimi[iii] ynë më i vjetër

Më i vlefshëm, më i nderë, më i urtë e më i qetë

Hafizi[iv], hoxha,[v] vaizi,[vi] alimi[vii] shumë i ditur

Që për të pleq e të rinj kudo në këmbë janë ngritur

Muderriz[viii] Hafiz Nexhatiu, alimi[ix] i Preshevës me kaza[x]

Hafiz[xi], dijetar, mësues e ligjërues që si ai më s’ka

Muderriz[xii] e hoxhë[xiii] për të gjitha kohët e shkuara dhe tani

Që si ky njeri askujt më nuk iu dha shani[xiv] e mekami[xv]

Lindi në qytetin e Prizrenit antik, nga i ati Hafiz Ali

Në atë kohë drejtor dhe mufti[xvi], më i madhi i këtij vendi

Jetoi tre vite në këtë qytet të lashtë me frymë islamo-osmane

Por prapë u kthye në vendin e tij historinë të na e shndritë

Më 1984 nga kjo botë u nda alimi[xvii] i madh Hafiz Nexhati

Ditë e vështirë qe për Preshevën me rrethinë, dhe kudo për shqiptari

Sepse nga ata u largua një qiri me shumë dritë që kurrë nuk u fik

Andaj, populli me shumë zor e përballoi ndarjen prej këtij alimi[xviii]

Sa e thellë qe dituria e tij, lëshoi degët deri në ditët e sotme

Sepse ai mësoi nxënësit e tij varg pas vargu, katër breza talebe[xix]

U përcolli dituritë e tij shumë të thelluara që i kishte fituar

Në Medresenë Meddah[xx] e cila ishte shkolla më e forcuar

Shkolla e famshme dhe me nder, e madhja Meddah medrese

Kishte nxjerrë nga gjiri i saj shumë alima,[xxi] hoxhallarë[xxii] e vaizë[xxiii]

Sepse e kishte themeluar një hoxhë shumë i saktë dhe i përpiktë

Ataullah ef. Kurtishi që për këtë shkollë ishte mësuesi e prijësi

Atullah Hoxha ishte i njohur në popullin e tij dhe më gjerë

Sepse gjithmonë jetoi me autoritet dhe me shumë nderë

Prandaj edhe Hafiz Nexhatiun ai e pati mësuar dhe formuar

Nga ai rrezet e para të dijes hoxha ynë i pati kultivuar

Medreseja Meddah në Shkup në gjirin e saj alima[xxiv] ka futur

Më pas këta që të gjithë u bënë me famë dhe shumë u rritën

Kjo shkollë me renome si Universiteti Ez’herit[xxv] shihet fort qartë

Për këtë kishim Hafiz Nexhatinë i cili ishte dëshmi e gjallë

Aty muderrizi[xxvi] mësoi themelet e fesë, duke i klasifikuar krejt

Mësuan Kur’anin[xxvii], tefsirin[xxviii], hadithin[xxix], fikhun[xxx], usuli fikhun[xxxi] me rend

Por çfarë të habit apo të shokon krejt, e flisnin arabishten të lënin pa mend

Bisedë-shkrim e lexim që arabi kur i dëgjonte nga mendja kalonte

Kjo çudi nuk ndodhi kurrë më në histori, nuk u përsërit

Si Meddahu[xxxii] më askund nuk pati shkollë, nuk u ripërtërit

Nuk e di se pse, a thua vallë ndoshta se kjo gjeneratë mësoi

Prandaj edhe Allahu me të tillë shkollë në këtë botë i begatoi[xxxiii]

Kush dilte nxënës nga Meddahu, kurrë nuk e zinte gjahu

Ai ishte shumë i fortë në çdo aspekt, arabishten e mësonte

Me një stil të drejtë e të përsosur, lexonte librat pa u merakosur

Sepse çdo gjë e kuptonte drejt, dinte nahvin[xxxiv] dhe sarfin[xxxv] me afinitet

Hafiz Nexhatin e dërgoi babai i vet Hafiz Ali Rexhaiu

Të bëhej hoxhë me dije të lartë dhe shkencëtar i fortë për fe

Dhe në të vërtetë ashtu i doli si e planifikoi edhe ai vetë

Sepse Hafiz Nexhatiu u kthye nga aty me diplomë për ixhazet[xxxvi]

Hafiz Aliu, atë e pati edukuar siç duhet e me rregull krejt

Në moshën pesë vjeçare e mësoi të lexonte Kur’anin[xxxvii] drejt

Në dhjetëvjetshin e jetës së tij hafizllëkun[xxxviii] e mësoi rekord

Titulli i cili gjatë tërë jetës së tij do ta ndihmonte të hapërojë

I tillë ishte hafizi[xxxix], alimi[xl] apo vaizi[xli], nuk di si t’i thuash këtij njeriu

Më mësoni ju, mos vallë harrova ndonjë titull të tij të cek

Pastaj do të përgjigjem para Allahut të Fuqishëm e të Drejtë

Se është e vështirë të shkruash, të gjitha për këtë alim[xlii] t’i thuash

Madje kur shkoi në Misir[xliii], atje qëndroi një kohë të mirë

Por kur hoxhallarët[xliv] panë çfarë dijetari ju doli përballë

E urdhëruan duke i thënë mos qëndro këtu se s’ke për çfarë

Je më i ditur se ne, shko atje në vendlindje dhe një shkollë hap

Nga ne merre pëlqimin dhe menjëherë hape një universitet

Nga të gjitha anët, me dijen që të ka dhuruar Allahu mësoi talebet[xlv]

Si ti nuk ka shqiptar në Ballkan që zotëron shkenca me tamam[xlvi]

Prandaj, vazhdo punën tënde atje se ke me pas vepër të bujshme

Filloi hoxha[xlvii] nga fillimi, mblodhi nxënësit ngado që i vinin

Për ta ai shtroi në shtëpinë e tij një fole për dije, shkencë e fe

Nxënësit e tij i mësoi pa përtesë e pa shpërblim, as një lekë

E dinte tek Allahu do t’i shpërblehen e për të do të luten melaiket[xlviii]

Në shtëpinë e tij hapi një shkollë që unë e quaj Medrese-i Meddah[xlix]

Nuk ishte ndryshe se me shumë përpikmëri aty mësohej nahv[l] e sarf[li]

Mësoheshin shkencat e Kur’anit[lii], tefsirit[liii], hadithit[liv], fikhut[lv], usuli fikhut[lvi]

Mësohej shkenca më e vështirë fetare, lënda e koklavitur e faraizit[lvii]

Për hoxhën kjo nuk ishte vështirësi, ai qëndronte pa gjumë në sy

Tërë natën rrinte zgjuar me kitab në dorë, lexonte e mësonte me orë

Nuk e bënte nga dashuria e tij për të fituar para në këtë botë

Por nga dashuria dhe ideali në përhapjen e fjalës së drejtë për Zot

I tillë ishte hoxha ngase vepronte me sunnet[lviii] dhe Kur’an

Asnjëherë sytë, duart dhe këmbët e tij haram[lix] në dunja nuk panë

Jetë të tillë i mundësoi Allahu e tërë jetën nuk u nda nga kitabi[lx]

Por gjithmonë jetoi i shoqëruar nga shoqëruesi i tij hakikati[lxi]

Gjithnjë ligjëronte në dy xhami[lxii] deri në vdekje u ul në kursi[lxiii]

Në dy xhami të Preshevës, atë Atik[lxiv] dhe të renë Xhamiul Xhedidë[lxv]

Në ditën e Xhuma[lxvi] pa u ndarë gjithmonë i saktë dhe i përgatitur

Ndërsa n’Ramazan[lxvii] dy herë pas namazit[lxviii] të ikindisë[lxix] dhe para teravisë[lxx]

Ah sa ia mbaj në mend atij pamjen shumë të butë e të buzëqeshur

Me duar të buta, me mjekër, kostum e sahat për jeleku të ngjeshur

Me xhyben[lxxi] dhe shallin e tij të hoxhës[lxxii] që kurrë nga koka nuk e pati hequr

Bile e shoqëroi deri në varrin e tij kur e vendosën aty ku ka vdekur

Mua më donte shumë, gjithnjë më përqafonte me shumë mall

Prandaj edhe unë kur e përmend shkrihem, madje edhe shpesh qaj

Kur ai vdiq unë isha e vogël, nuk e kuptoja se m’u largua një njeri

Që prehri i tij për mua gjithë jetën më fali një ëmbëlsi e lumturi

Ah, Abej[lxxiii] sikur ta dija vlerën tënde ashtu siç ta di ty tani

Do të qëndroja përballë teje madje kurrë nga vendi pa lëvizur

Që të përfitoja nga dija jote shumë e thellë dhe me shumë vlerë

Të thithja atë nektar që kishe, bile një përqindësh të ma jepje

Më kujtohen nxënësit e tu kur ti i mësoje fare pa përtuar

Uleshin rreth e rrotull teje dhe dëgjonin, donin të përfitonin

Si zinxhir apo hallkë të rrethonin ty, zëri yt i butë jehonte

Atë shtëpi të vjetër në qiell si yjet për ne në tokë e ndriçonte

Por kurrë nuk e harroj kur unë vija tek ti se ti më pate thënë

Unë të kam baba, çika jote jam bërë, në jetë më ke gjithçka

Talebet[lxxiv] lëviznin nga vendi, a thua se po ju vjen presidenti

Ashtu vepronin sepse çfarë ishte e dashur për ty ata e zbatonin

Nuk ma prishje kurrë librin që ta mbaja në dorë ma jepje

Nga këndvështrimi në libër shikoje, lexoje dhe shpjegoje

Nuk kishe vështirësi nga kjo, se libri nuk ishte afër nga ti

Sepse e dije gjuhën arabe, osmane dhe turke pa asnjë komplikim

Nuk më dhimbesh për asgjë vetëm, nganjëherë ndalem e mendoj

Them sikur të kish pasur pak më shumë para[lxxv] derisa në jetë jetoi

Sepse kjo ishte sprovë për ty në jetë, nganjëherë Allahu ma heqë

Kur mendoj se si dijetar e shehid[lxxvi] ke vdekur, lirohem nga kjo krejt

Si ai më nuk e di nëse do të vijë në trojet tona në Luginë[lxxvii] e gjetiu

Çka falë Allahu, aty nuk mund ta dijë asnjëherë njeriu

Por, për një gjë jam tepër e bindur dhe do të jem deri në fund

Si ma’nevijati[lxxviii] - shpirtërorja dhe takvaja[lxxix] jote më s’ka për të pasur

Madje atje në Kajron e famshme ai takoi Shejh Mustafa Sabriun[lxxx]

Shejhu[lxxxi] që ishte nga Turqia osmane dhe me të zhvilloi debate

Mustafa Sabri Efendiu një hoxhë i madh që i dridhej Turqia

Ai ishte njeri i pasur me vlera, dije, ixhazet[lxxxii] dhe kishte hikmet[lxxxiii]

Lajmet në radio kur i dëgjonte e tërë shtëpia nga zëri gjëmonte

Dëgjonte lajme në gjuhën arabe dhe turke, gjuhët që i shkëpuste

Edhe sot e kësaj dite në mendje e në hatër më ka zënë vend

Kur buçiste në radio himni i Egjiptit me lajme lexuar me rend

Nga Lindja e Mesme ta dërgonin revistën javore Livaul Islam[lxxxiv]

Revistë që ti e porosisje dhe e lexoje me shumë vullnet e ashk[lxxxv]

Revistat e tua që i lexove, i ruajte në bibliotekën tënde i rehatove

Sepse ishe i vetmi në Ballkan që ato revista t’i sillnin nga ato anë

Një gjë e lus Allahun e Madh, të më vendosë pranë teje në Xhennet-i Adn[lxxxvi]

Sepse ti luftove për Islam tamam[lxxxvii] si alim[lxxxviii] dhe shehid[lxxxix] kurrë pa u ndalë

Në Ditën e Kijametit[xc] shtatëdhjetë pjesëtarë të familjes pranë ke për t’i marrë

Jam e bindur e kam fakt sepse nga lindja deri në vdekje luftove për Allah

Ishe i vetmi dijetar që frymove ngado që u dëgjua zëri musliman shqiptar

Musliman, veteran i dijes dhe dijetar i gjallë me më të lartë shpirtideal

Pinjoll, erudit dhe doajen i shkencës dhe diturive islame deri në Kijamet

Shejhul Islam[xci] në Anamoravë dhe kudo në shqiptari në dynja[xcii] e në Ahiret[xciii].[i] Titulli më i lartë i Hoxhës dhe udhëheqësit fetar – islam.

[ii] Begati, dhunti Hyjnore.

[iii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[iv] Ai që mëson Kur’anin (librin e Allahut) përmendësh.

[v] Udhëheqës. ligjërues dhe predikues fetar Islam.

[vi] Predikues i fesëdhe shkencave në Xhami dhe në tubime fetare (mexhlise).

[vii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[viii] Titulli më i lartë i Hoxhës dhe udhëheqësit fetar – islam.

[ix] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[x] Rrethinë, perfierija e qytetit, përfshirë edhe fshatrat.

[xi] Ai që mëson Kur’anin (librin e Allahut) përmendësh.

[xii] Titulli më i lartë i Hoxhës dhe udhëheqësit fetar – islam.

[xiii] Udhëheqës. ligjërues dhe predikues fetar Islam.

[xiv] Autoritet, reputacion, ngritje, peshë, famë, prestigji.

[xv] Vend, rol, vend me autoritet – ngritje.

[xvi] Udhëheqës i Institucionit fetar për një krahinë (nahije), rreth ose kaza.

[xvii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[xviii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[xix] Nxënës që vijonin mësim tek ndonjë mësues.

[xx] Medreseja (shkolla) e Meddahut, e themeluar nga Myderriz Ataullah ef. Kurtishi në qytetin e Shkupit.

[xxi] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë

[xxii] Udhëheqës. ligjërues dhe predikues fetar Islam

[xxiii] Predikues i fesë dhe shkencave në Xhami dhe në tubime fetare (mexhlise).

[xxiv] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[xxv] Universiteti më i vjetër në Botë, gjendet në Kairo të Egjiptit.

[xxvi] Titulli më i lartë i Hoxhës dhe udhëheqësit fetar – islam.

[xxvii] Libri i Allahut i dërguar Pejgamberit të fundit Muhammedit .s.a.v.s.

[xxviii] Shkencat mbi komentimin e Kur’anit.

[xxix] Shkencat mbi komentimin e Hadithit – fjalës, veprave dhe punëve të Muhammedit s.a.v.s.

[xxx] Jurisprudenca Islame.

[xxxi] Bazat e Jurisprudencës Islame.

[xxxii] Medreseja (shkolla) e Meddahut, e themeluar nga Myderriz Ataullah ef. Kurtishi në qytetin e Shkupit.

[xxxiii] Dhunti, begati Hyjnore.

[xxxiv] Sintaksa

[xxxv] Morfologjia.

[xxxvi] Diplomë më e lartë që verifikonte nxënien e shkencave fetare dhe shkencore, në lëmi të ndryshme fetaro – shkencore.

[xxxvii] Libri i Allahut i dërguar Pejgamberit të fundit Muhammedit .s.a.v.s.

[xxxviii] Ai që mëson Kur’anin (librin e Allahut) përmendësh.

[xxxix] Ai që mëson Kur’anin (librin e Allahut) përmendësh.

[xl] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[xli] Predikues i fesëdhe shkencave në Xhami dhe në tubime fetare (mexhlise).

[xlii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë.

[xliii] Egjipti.

[xliv] Profesorët, mësuesit e fesë.

[xlv] Nxënës që vijonin mësim tek ndonjë mësues.

[xlvi] Në mënyrë të plotë

[xlvii] Udhëheqës. ligjërues dhe predikues fetar Islam.

[xlviii] Engjujt.

[xlix] Medreseja (shkolla) e Meddahut, e themeluar nga Myderriz Ataullah ef. Kurtishi në qytetin e Shkupit.

[l] Sintaksë

[li] Morfologji

[lii] Libri i Allahut i dërguar Pejgamberit të fundit Muhammedit .s.a.v.s.

[liii] Shkencat mbi komentimin e Kur’anit

[liv] Shkencat mbi komentimin e Hadithit – fjalës, veprave dhe punëve të Muhammedit s.a.v.s.

[lv] Jurisprudenca Islame.

[lvi] Bazat e Jurisprudencës Islame.

[lvii] Shkenca mbi llogaritjen e trashëgimisë.

[lviii] Fjala – vepra dhe puna e Resulullahut s.a.v.s.

[lix] Gjëra të ndaluar me urdhërin e Allahut xh.sh. dhe Pejgamberit s.a.v.s.

[lx] Libri.

[lxi] E vërteta.

[lxii] Vend adhurimi për myslimanët.

[lxiii] Vend në në një anë apo qosh të xhamisë ku hoxha ulet për të predikuar ligjëratën e tij fetare.

[lxiv] Xhamia e Vjetër e Preshevës e cila gjendet në pjesën antike të qytetit ne çarshi përballë komunës.

[lxv] Xhamia e Re e Preshevës e cila gjendet në pjesën e mesme të qytetit poshtë mëhallës së Dodallarëve.

[lxvi] E premte, ditë e Shenjtë e myslimanëve kur duhet të falet namazi i Xhumasë (farz – i domosdoshëm për meshkuj) dhe të mbahet ligjërata (vazi) e Hytbeja (predimi) i Xhumasë.

[lxvii] Muaj i agjërimit për besimtarët Islam.

[lxviii] Të falurit pesë herë në ditë.

[lxix] Të falurit e kohës (vaktit) të tretë gjatë ditës respektivisht pasi të ketë kaluar dielli epiqendrën e tij (zenitin).

[lxx] Namaz (falje) që e falin myslimanët gjatë muajit të Ramazanit. Përbëhet prej 20 rekateve.

[lxxi] Kostum i gjatë gjeri te gjunjtë qe veshin hoxhallarët gjatë faljes së namazit dhe gjatë mbajtjes së predikimit (vazit) në Xhami.

[lxxii] Sarëk – çallmë - shall i hoxhës i përbërë nga fesi i kuq dhe i mbështjellur me material të bardhë, që simbolizonte diturinë, ngritjen dhe bujarinë fetare.

[lxxiii] Emër që e thërrisnin familjarët e tij të ngushtë, nga turqishtja dmth vëlla i madh.

[lxxiv] Nxënës që vijonin mësim tek ndonjë mësues.

[lxxv] Të holla.

[lxxvi] Luftëtar në rrugë të Allahut, dëshmorë ose luftëtarët në rrugë të Allahut, dëshmorët e rënë për hirë të ngritjes së fjalës së vëretë të Allahut xh.sh. Lailahe il-lallah).

[lxxvii] Luginë të Preshevës.

[lxxviii] Shpirtërorja e pastër e shpirtit dhe zemrës.

[lxxix] Përkushtimi dhe besnikëria e tij ndaj urdhrave të Allahut.

[lxxx] Hoxhë dhe dijetar i shquar në Turqi që ishte i njohur me diturinë e tij në Turqi dhe gjetiu në Ballkan dhe në Shtetet Arabe si në Egjipt, ku jetoi në Kairo.

[lxxxi] Hoxha – dijetari dhe predikuesi fetar nga më të ngriturit dhe më të diturit në atë shtet dhe në botë.

[lxxxii] Diploma më e lartë për përvetësimin e shkencave fetaro - shkencore.

[lxxxiii] Urtësi.

[lxxxiv] Revistë javore fetaro – shkencore që botohej në Kairo të Egjiptit. Revistë me ndikim në shtetet Islame dhe botërore.

[lxxxv] Dashuri.

[lxxxvi] Grada ose vendi më i lartë në Xhennet ku do të qëndrojnë Pejgamberët, dijetarët, të sinqertit dhe shehidët (luftëtarët në rrugë të Allahut, dëshmorët e rënë për hirë të ngritjes së fjalës së vëretë të Allahut xh.sh. Lailahe il-lallah).

[lxxxvii] Në mënyrë të plotë

[lxxxviii] Dijetar, shkencëtar i shkencave dhe i fesë

[lxxxix] Luftëtarët në rrugë të Allahut, dëshmorët e rënë për hirë të ngritjes së fjalës së vëretë të Allahut xh.sh. Lailahe il-lallah).

[xc] Dita e Përmbytjes së çdo gjëje, kataklizma.

[xci] Hoxha – dijetari dhe predikuesi fetar nga më të ngriturit dhe më të diturit në atë shtet dhe në botë.

[xcii] Në këtë botë.

[xciii] Bota e Ardhme, Bota e Përhershme.

  

Yorumlar