Duyuru

Yunanistan'da hayati seçim

Röportajlar

  /   1156   /   28 Ağustos 2014, Perşembe

 Yazdır

  

 ilhan-ahmet1Yunanistan’daki seçimler öncesi, Türk azınlığın Rodop Milletvekili adayı Av. İlhan Ahmet, Yeni Akit gazetesi yazarlarından Ayhan Demir'e konuştu. Ahmet, “Bu seçimler bizim için çok önemli. Ekonomik yönden çok kötü durumdayız. Herkese tanınan özgürlükler ve haklar Müslümanlara tanınmıyor. Türk azınlık vakıf mallarını özgürce idare edemiyor” dedi.

 

Röportaj: Ayhan Demir –Yeni Akit

ayhan_demir@hotmail.com

 

Yeni Demokrasi Partisi’nden ayrılma sebebiniz nedir?

Antonis Samaras, aşırı milliyetçi, azınlığa saygısı olmayan, daha önce kurduğu Politiki Aniksi (Siyasi Bahar) Partisi’ne azınlıktan milletvekili adayı almayacağını açıklayan, 29 Ocak olaylarında sessiz kalan, Türk Yunan ilişkilerine inanmayan ve sözde Ermeni ve Pontus soykırımını açıkça destekleyen bir insan. Andonis Samaras’ın Yeni Demokrasi Partisi’nin başkanlığına seçilmesi halinde bu partiden istifa edeceğimi bilindiği gibi daha önceden ilan etmiştim. Samaras’ın, Yeni Demokrasi Partisi’nin başına geçmesiyle birlikte bu partide siyaset yapmanın hiçbir imkânı kalmadı. Bu sebeple istifa YDP’den istifa ettim.

 

Yeni partiniz Demokratik İttifak’ın Türk kimliğine bakışı nasıl?

Demokratik İttifak Partisi-Dİ.Sİ., tüm insanları kucaklamaktır. Parti tüzüğünün ikinci maddesinde belirtildiği üzere, sosyal liberal bir parti olup, kişilerin din, dil, ırk gibi şahsi tercihlerine bakmaksızın, bireyin kişiliğinin geliştirilmesi ve devletin müdahalesinin kaldırılmasını amaçlıyoruz.

 

Rodop’ta seçim sonuçları nasıl şekillenecek? Parlamentoya girebilecek misiniz?

Rodop İlinde, PASOK, Yeni Demokrasi ve sıralamada üçüncü gelecek bir küçük parti -ki şu anda kesin gözüyle bakılan Dİ.Sİ. Partisi- birer milletvekili çıkaracak. Dİ.Sİ. Partisi’nin, barajı aşamayacağı yönünde hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de olmamalıdır. Partimizin meclise gireceğine olan inancımız tam.

 

YUNANİSTAN, KRİZDEN DERS ÇIKARAMADI

 

Yunanistan, ekonomik krizden, gerekli dersleri çıkarabildi mi?

Ne yazık ki, Yunanistan’ın ekonomik krizden gerekli dersleri çıkardığını söylemek mümkün değil. Yunanistan henüz hiç bir kamu teşebbüsünü özelleştirmedi.

 

Geçmişte merkez sol partisi olan PASOK seçmeniyken, bu seçimde aşırı sağcı Altın Şafak’a oy vereceğini söyleyenlerin gerekçesi nedir?

Bu tür rijit geçişler, Yunan halkının, iktidardaki partisi PASOK’a olan tepkisinin bir parçasıdır.

 

Türk azınlığın sorunlarına çözüm noktasında önceliğiniz neolacak?

Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle, çiftçilerimiz, son iki yılda gelirlerinin yüzde 70’ini kaybetti. Gençlerimiz arasındaki işsizlik oranı yüzde 80’ler civarında. Görüldüğü üzere, azınlığın en önemli sorunu ekonomik meselelerdir. Bu sebeple, ekonomik meselelere öncelik veriyoruz. Pek tabii bunun yanında eğitim, vakıflar, müftülük gibi sorunlar da çözüm beklemektedir.

 

DEB PARTİSİ, AZINLIĞIN GÖZ BEBEĞİDİR

 

Türk Azınlığı örgütleyen en önemli isimlerden biri olan rahmetli Sadık Ahmet hakkında neler söylersiniz?

Rahmetli Dr. Sadık Ahmet azınlığımızın gelmiş geçmiş en önemli şahsiyetlerinden biridir. Onun azınlığımıza kazandırdığı mücadele azmi ve aşkı üzerinden yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

 

DEB Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut parti yönetimi, rahmetli Sadık Ahmet’in misyonunu devam ettirebiliyor mu?

DEB Partisi, azınlığımızın göz bebeği ve yegâne partisidir. Dönemin şartlarına göre kurulan DEB Partisi, uzun bir süre pasif bir halde bırakıldı. Bir yıl önce yeniden faaliyete geçirildi. DEB Partisi’nin varlık sebebi Dr. Sadık Ahmet’in kendisidir. Rahmetlinin büyük emeği olan bu oluşumundan pek çok kişi şahsi siyasi çıkar sağlamak istemiştir.

DEB Partisi yüzde üç oranında oy alıp, Yunanistan Meclisi’ne girebilmesi mümkün olmasa da, azınlık haklarının ve toplumsal sorunların ifade edilmesi anlamında bir merkezdir. Mevcut haliyle DEB Partisi, kuruluş misyonundan biraz uzak gözükmektedir. DEB’in, bilimsel tezlere ve ülke sorunlarına cevap verebilecek nitelikte ve nicelikte kadrolara ihtiyacı var.

 

Geçtiğimiz yıl, Stohos gazetesi , “İlhan Ahmet, Sadık Ahmet’in izinde gidiyor. Sonu da Sadık Ahmet gibi olacak” diye yazmıştı. Bu tür tehditleri sıklıkla alıyor musunuz?

Çok sık olmasa da, bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Ben bu yola baş koymuş bir kişi olarak, Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Bu tür tehditlerden korkacak ya da bu tür tehditlere pabuç bırakacak bir insan da değilim.

 

AZINLIĞIN SORUNLARI…

 

Türk Azınlığı, nüfusu oranında temsil edilebiliyor mu?

Hayır. Bizim Rodop ilindeki hakkımız en az iki milletvekilidir.

 

Yeni parlamentoda üç veya daha fazla azınlık temsilcisi görebilecek miyiz?

Umudumuz bu yönde.

 

Minaresiz tek AB başkenti olan Atina, bu ayıptan ne zaman kurtulacak?

Atina’ya Camii meselesi çok geç kalınmış bir konudur. Bu, Yunanistan’ın büyük bir ayıbıdır. Kiliseler bu konudan büyük rahatsızlık duyuyorlar ve Atinaya kesinlikle camii istemiyorlar. Kiliseye karşı gelemeyen siyasi partiler de bu konunun üzerine gitmekten kaçınıyorlar.

 

Seçilmiş ve atanmış müftü ayrımı ne zaman bitecek?

Bu çift başlı yapı azınlığımızın kanayan bir yarasıdır. Umudumuz odur ki, Yunanistan, Türk Azınlığın seçmiş olduğu müftüleri en kısa zamanda tanır ve böylelikle bu problem çözüme kavuşur.

 

Yeni Demokrasi Partis Rodop İl Teşkilatı’nın, “Vakıf malları ve imamlarla ilgili yasa tasarılarının fikir babası, bunları bizzat kaleme alan ve dönemin Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'ye sunan İlhan Ahmet'tir” açıklaması doğru mu?

Bu ifadeler, kesinlikle yalan ve yanlıştır. İlgili kanun dönemin Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı Marietta Giannaku tarafından hazırlanıp meclise sunulmuştu. 2007 yılında Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı olan Evripidis Stilyanidis tarafından da kaldırılmadı. Dışişleri Bakanı’nın bu konuda kanun yapma yetkisi yoktur. Ben, kanun teklifi değil,  bir soru önergesi ile Yunanistan’daki İslam dinine mensup din görevlilerinin de sosyal sigorta hakları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşünü sormuştum. Milli Eğitim Bakanı Marietta Giannaku, bana vermiş olduğu resmi cevapta, diğer dinlere mensup din görevlilerine tanınan sosyal sigorta hakkının, İslam dinine mensup din görevlilerine tanınamayacağını ifade etmişti.

 

240 İmam Yasası olarak da anılan “Tayinli İmam Yasasının” içeriği nedir?

İçerik olarak, imamların bir sosyal sigorta kurumuna bağlanıp sigortalı olmalarını öngörmektedir. Yunanistan’da tanınmış olan bütün resmi dinlere mensup olan din görevlilerinin, din görevlisi olarak sosyal sigorta hakları vardır. Bu haktan sadece İslam dinine mensup olan din görevlileri mahrum bırakılmıştır. Benim şahsi sorgulamam bu ayırımın sebebidir. Bilindiği üzere bugüne kadar imamlarımızın sosyal sigortaları yoktur.  Bu konu kesinlikle amacı dışına çıkarılıp, çarpıtılmıştır.

 

Türk Azınlığı, vakıf mallarını özgürce kullanabiliyor mu?

Maalesef, hayır. Vakıflarımız, Vakıflar İdare Heyeti’ne azınlık insanımızın seçimiyle yönetime gelecek olan bireyler tarafından yönetilmelidir.

 

Batı Trakya Türk Azınlığının, 19’ncu madde sorunu hakkında düşünceleriniz nedir?

Milletvekilliği olduğum dönemde, bu konuyla alakalı Yunan Parlamentosu’na soru önergesi vermiştim. Yunan resmi makamları, 46 bin 638 azınlık mensubunu haksız 19’ncu maddenin azınlığımıza yaptığı büyük haksızlığı ve zararı kabul edip, Yunanistan vatandaşlığına kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu yeterli değil. Çünkü biz bu sayının 60 bin 4 olduğunu iddia ediyoruz. Her ne kadar bazı haymatlos yani vatansız durumdaki soydaşlarımıza sonradan vatandaşlıkları iade etmiş ve en önemlisi 1996 yılında bu kanun feshedilmiş olsa da, bu kanunun geriye yönelik uygulanması öngörülmedi.

 

AZINLIK BİRÇOK KONUDA KARAR VERECEK

 

Türk Azınlığı, Milli Gelir’den hak ettiği payı alabiliyor mu?

Kesinlikle, hayır. Bizim bu dönem meselemiz, azınlığımızın önemli sorunlarından biri olan ekonomidir. Bu önerimiz, aracı kurumları yani tütün şirketlerini aradan çıkararak, azınlığımızın bel kemiğini oluşturan tütünü doğrudan sigara fabrikalarına satmaktır. İkinci önerimiz ise tütünümüzü kendimiz işleyerek, dünya piyasalarına satmaktır. Başka bir önerimiz de, alternatif ürün olarak, gül ve lavanta üretimine geçip, tütünde olduğu gibi, az dönüm toprakta maksimum gelir elde etmektir. Bunlar, kesinlikle uygulanabilecek projelerdir.

 

Memorandum gereği olan reformlar ve tasarruf tedbirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu memorandumun imzalanması Yunanistan için hayati önem taşımaktadır. Reformlar ve tasarruf tedbirleri her ne kadar insanların belini bükse de, bunların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde çok kısa bir zaman içinde Yunanistan iflasını ilan etmek durumunda kalacak.

 

Yeni hükümetin yol haritası nasıl olmalı?

Bence tek çözüm kalkınma, kalkınma ve yine kalkınma.

 

Sandıktan AB ve Euro karşıtı bir hükümet çıkarsa, ne olur?

Olabilecek en kötü senaryo gerçekleşmiş olur. Bu, Yunanistan’ın iflası demektir. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması, azınlığın bugüne kadar elde ettiği bütün hakların tehlikeye girmesine yol açabilir.

 

Son olarak, neler söylemek istersiniz?

Bu seçim Türk azınlığımız için büyük önem arz ediyor. Azınlığımız oy kullanırken aslında birçok konuda karar verecek: Ya kendisini ekonomik krizden çıkarabilecek bir temsilciye oy verecek ya da yeniden partizanlık güdüsüyle hareket edecek. Ya azınlık sorunlarına çözüm sunabilecek bir kişiyi tercih edecek, ya da somut hiç bir çözüm bulamayan siyasilere oy verecek. Ya azınlığın varlığını kabul etmeyen, azınlığa ırkçı bir yaklaşım ile bakan, azınlığın hiç bir sorununa çözüm getirmeyen siyasi partilere ya da vaatlerini gerçekleştirebilecek plan ve programa sahip olanlara oy verecekler. Seçimlerin tüm azınlığa hayırlı olmasını diliyorum.

 

Söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.

Ben teşekkür ederim.

 

İLHAN AHMET KİMDİR?

1968 yılında Gümülcine’de doğdu. 1987 yılında Gümülcine Teknik Lisesi’ni, ardından 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1999 yılında Gümülcine’de meslek hayatına başladı. 2004 yılında Yeni Demokrasi Partisi’nden Rodop İli Milletvekili seçilerek, üç buçuk sene, Yunanistan Parlamentosu’nda görev yaptı. İlhan Ahmet, avukatlığın yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Asbaşkanlığını ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Asbaşkanlığını yürütmektedir. Halen, Demokratik İttifak Partisi (Dimokratiki Simmahia) kurucu üyesi ve Merkez Komite Üyesi’dir. Aynı zamanda Demokratik İttifak Partisi Rodop İli Milletvekili Adayı’dır. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

 

  

Yorumlar