Duyuru

Kayıt Dışı Ekonomi, Bütçeyi Yıkıyor

Kosova Haberleri

  /   295   /   18 Eylül 2014, Perşembe

Kosova Haber
 Yazdır

  

Kosova’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 34% oranında kayıt dışı ekonomi olduğu ve 1.5 milyar Avro ile fakir olan bütçesine büyük zarar verdiği değerlendiriliyor. 


Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için tüm ekonomi operatörlerin mali yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için Vergi Dairesi’nin de daha sıkı denetimi gerekiyor.

Bu değerlendirmeler dün Amerika’nın Kosova İktisadi Odası tarafından örgütlenen Vergi Dairesi, Ekonomi Odası, Maliye Bakanlığı ve işletme temsilcilerinin katıldığı açık oturumda yapıldı. Açık oturumda kurumların kayıt dışı ekonomi ile mücadele hazırlığı ve hükümetin bu olumsuz olgu ile mücadele stratejisi ele alındı. 
 
Amerika’nın Kosova İktisadi Odası Müdürü Arian Zeka, bu projenin gerçekleşmesi için Vergi Dairesi’nin yazar kasaların kullanımını daha sıkı denetlemesi gereğine işaret etti. 

Zeka açıklamasının devamında diğerleri arasında şöyle dedi:
“2013 yılında kayıt dışı ekonomi 1.4-1.8 milyar Avro arasındaydı ve bu Kosova’nın Gayri Safi Hasıla’sının 27% ila 34% oranını teşkil ediyor.”

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin en iyi yolunun mali disiplinden geçtiğini söyleyen Zeka, fakat tek başına bunun da yeterli olmayacağını vurguladı. 

Kosova İktisadi Odası Başkanı Safet Gërxhaliu, birçok işletmenin kayıt dışı çalıştığını, bir kısmı işletmelerin kısmen vergi yükümlülüğünü yerine getirdiğini, işletmenlerin çok az bir kısmı ise vergi veya yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.  Gërxhaliu, Kosova’da ekonominin 30% oranında kayıt dışı olduğunu ve vergilerin yasal bir şekilde verilmediğini belirtti. 

 Kosova’nın son üç yıl içerisinde vergi politikaları yönünde işletmelere sağladığı kolaylıklar sayesinde ilk 50 ülke arasına girmeye başardığına işaret eden Kosova Vergi Dairesi Müdürü Behxhet Haliti, “ekonomi ve diğer örgütlerin tahmin ettiği gibi kayıt dışı ekonomi oranı 35% oranında ise bütçe kaybımız 280-300 milyon Avro’dur” dedi.

  

Yorumlar