Duyuru
Akademik ekibin üyeleri 11 Eylül günü Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde Balkan Üniversiteler Birliği'nin imza töreninde poz veriyorlar.
Akademik ekibin üyeleri 11 Eylül günü Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde Balkan Üniversiteler Birliği'nin imza töreninde poz veriyorlar.

Balkan ve Türk üniversiteleri yeni bir dernek altında işbirliğine gidiyorlar

Türkiye Haberleri

  /   712   /   05 Ekim 2014, Pazar

Ses Türkiye
 Yazdır

  Türk ve Balkan üniversiteleri, bölgedeki üniversiteler arası akademik bağları güçlendirmek adına bir dernek kurmak için protokol imzaladılar.
Türk ve Balkan Üniversiteleri, Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde 11 Eylül günü gerçekleşen bir toplantıyla birlikte Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) temellerini attılar. Açılış toplantısında konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Yener Yörük, bu yeni Birlik'in ortak sorunlar ve idealler hakkında konuşmak üzere sürdürülebilir bir iletişim platformu sağladığını belirtti.

Yörük, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Balkan Üniversiteler Birliği'nin temel hedefi, ortak küresel değerler temelinde Balkanlar'da üniversitelerimiz, kütüphanelerimiz ve araştırma merkezlerimiz yoluyla gelecek için öncü bir vizyon belirlemektir."

BUA'nın Balkanlardan gelen 36 üniversite üyesi bulunuyor.

Bölge dışındaki kurumlar da, gözlemci statüsünde kabul ediliyor.

Türkiye, BUA'nın kalıcı sekreteryasını oluştururken, Yörük de Birlik'in önümüzdeki iki yıl boyunca ilk seçilmiş başkanlığını yürütecek. Başkanlık rotasyon usulü olup, bundan sonra Sofya'daki St. Kliment Ohridski Üniversitesi Rektörü Profesör İvan İlchev'e devredilecek.

BUA'nın onursal başkanlığı ise, Yunanistan'daki Ioannina Üniversitesi Rektörü Profesör Triantafyllos Albanis'e verildi.

Birlik her yıl toplantılar gerçekleştirecek, ancak bilimsel işbirliğini derinleştirmek amacıyla farklı branşlardaki akademisyenlerin süreç içerisinde teknik toplantılar yapması da mümkün olacak.

Üniversiteler Birliği kurma fikri, 2009 yılında Türkiye de dahil olmak üzere Balkanlardaki farklı dokuz ülkeden 51 kurumun katılımıyla kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin bir devamı niteliğinde.

Birlik, kütüphanecilik alanındaki kuramlar, kavramlar, felsefeler, elektronik yayınlar ve belgelendirme gibi alanlarda düzenli akademik dergiler yayımlamak suretiyle bölge çapındaki kütüphaneler arasında yakınlaşmaya katkıda bulunuyor.

SES Türkiye'ye konuşan konuşan Yörük, Birlik'in amacının, öğrenciler ve öğretmenlerin değişim programları yoluyla kültürler-arası diyaloğun geliştirilmesi olduğunu söylerken, AB'nin akreditasyon alanındaki ilgili standartlarına erişen Türk ve Balkan üniversiteleri arasında sağlam bir bilimsel işbirliği için kalıcı bir temel sağlanacağını da belirtti.

"Bu durum aynı zamanda ortak bilimsel çalışmalara, araştırmalara ve yenilikçilik faaliyetlerine de bir şans tanırken, akademisyenler arasındaki iletişim ağı sayesinde bilgi paylaşımları mümkün olacak ve kalıcı bir işbirliğinden yararlanacaklar" diyerek devam etti.

Yunanistan'daki Peloponnese Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olan Nikolaos Tzifakis, BUA'nın bölgedeki bağları güçlendirilmesi ve AB'nin rekabetçi araştırma hibelerine çok fazla erişimi olmayan yüksek öğretim kurumları arasında iletişim kanallarının kurulması için, zamanında atılmış bir adım olduğunu söyledi.

SES Türkiye'ye konuşan Tzifakis, "Böylelikle partner üniversiteler arasında en iyi uygulamaların transferine katkıda bulunulacak, aynı zamanda bölgedeki işbirliği ve uzlaşı teşvik edilecek. En önemlisi de, bilimin spesifik alanlarında bir ağ yaratılmasıyla birlikte, somut somuçlar elde edilmesi de kolaylaşacak" dedi.

BUA'nın onursal başkanına göre ise, BUA'nın daha aktif ve etkin olması için Balkan üniversiteleri arasında güçlü bağlar kurulması ve bu bağların ortak anlayış, paylaşılan değerler, fikirler ve deneyimleri temel alması gerekir.

SES Türkiye'ye konuşan Albanis, "Temelde, ülkelerimiz arasındaki kültürler-arası diyalogu güçlendirmeliyiz. Üye ülkeler arasında sağlam bilimsel işbirliği kurmalı, ortak bilimsel araştırmalar ve çalışmaları düzenli bir şekilde yürütmeliyiz" dedi.

Albanis ayrıca Balkanlardaki ortak tarih ve geleneklerin, üniversiteleri birbirine bağlayan en önemli bağlar olduğunu da kaydetti.

Birlik'te yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde doktora adayı ve Bosna-Hersek ile Kalkınma İlişkileri Merkezi'nde proje yöneticisi olan Burak Yalım ise, söz konusu projenin bölgedeki bilimsel ilerleme ve yakınlaşmaya sağlayacağı olası katkılar karşısında heyecan duyuyor. SES Türkiye'ye konuşan Yalım, Türkiye ile Balkanlar arasında daha önce de farklı vesilelerle çok miktarda işbirliği olduğunu söyledi.

Yalım, "Umarım bu kez Balkanlardaki akademik çevreler arasında daha iyi bir anlayış zemini oluşturmak için bir şans doğar" dedi.

Yalım'a göre, aynı coğrafya ve az çok aynı kültürü paylaşmanın yanı sıra bölgedeki üniversiteler, küresel akademik ortama şu ana dek pek fazla katkı sağlamadılar; bu da Balkan halkları, kültürü ve siyasetinin yanlış tanınması gibi bir sonuç doğurdu.

Yalım, "İşbirliği anlamında ne yaparlarsa yapsınlar, kısa ve uzun vadeli planlarını netleştirip belli mühletler getirmeleri gerekiyor. Diğer türlü bu girişim, geçmiş deneyimler gibi herhangi bir sonuca varmaksızın sonlanacak" diye ekledi.


  

Yorumlar