Duyuru

2015 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Kosova Haberleri

  /   621   /   23 Aralık 2014, Salı

Kosova Haber
 Yazdır

  73 kabul ve 22 ret oy ile Kosova Meclisi milletvekilleri 2015 Yılı Kosova Bütçesi Yasa Tasarısını kabul etti. 

Yasa tasarısı hazırlanışı şekli çok sayıda eleştiri ve tartışmaya neden oldu. Yasa tasarısı uzun tartışmalardan sonra oy çokluğuyla kabul edildi.


6+ Parlamento Grubu da Bütçeye Evet DediYoğun tartışmaların sürdüğü bugünkü meclis oturumunda 6+ Parlamento Grubu adına konuşan Kosova Demokratik-KDTP Milletvekili Fikrim Damka, siyasi gelişmelerin olumsuz, petrol fiyatlarının düşüşünün ise olumlu Kosova’yı etkilediğini söyledi. Damka, bütçede Sırpların favorize edildiğine de işaret etti.

KDTP Milletvekili Fikrim Damka’nın Meclis’te yaptığı konuşmayı olduğu gibi aktarıyoruz:

“Kosova Bütçesini parlamento grubu olarak dikkatlice incelediğimizi ve Bütçe yasa taslağının aciliyeti söz konusu olması açısından ilk önce grup olarak bir an önce onaylanması için destek verdiğimizi belirtmek isterim.

Dünya ekonomi dengeleri göz önünde bulundurduğumuzda Kosova da bu ekonomik büyümede nasibini alacağını göstermektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşler ister istemez Kosova ekonomisini dolayısıyla tüketici fiyatlarını olumlu yönde etkilyecektir. Kosova’da tüketimin yüksek olması, ister yerli üretimi isterse de ithalatı artıracağı kesindir, bu da gelir ve gümrük vergilerini artıracaktır.

Kosova’da ki siyasi gelişmeler 2014 yılı ekonomi büyümeyi olumsuz etkiledigini ve ekonomide bir durgunluğun baş gösterdiği, özellikle de kamu ve özel yatırımlarda ciddi bir düşüşün yaşanmasına sebebiyet verdiğini rakamlardan görmekteyiz.

Gelirlerdeki hedeflere  ulaşıldığı özellikle de gümrük vergilerinin geçen yıla oranla artarak toplandığına sevinelim mi üzülelim mi bilmiyorum. Gümrük vergilerin çok fazla toplanması, ithalatın fazla olduğu işaretidir, bu da yerli üretimden çok uzakta olduğumuz, ekonomi gelişmesi açısından olumsuz bir tablo olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle gümrük hedeflerine ulaşmak için faturalardaki tutarların haksız olarak yükseltilmesi dürüst işadamlarımızın devlete olan güvenini yitirmektedir. Gümrük noktalarında çifte standart uygulamlarına bence son verilmelidir. İnsanlarımız mağdur ve hırsız durumuna düşürülmemeli.

2015 yılı bütçesini incelediğimizde geçen yılki bütçe ile kıyasladığımızda bazı değişiklikler arz etmektedir. Tabi ki yine gelirlerin büyük bir kısmını gümrük vergileri oluşturmaktadır. Ama gelir vergilerin toplanmasında yüzde 17’lik bir artış öngörülmesini olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Vergi toplamada sistemin doğru ve adaletli bir şekilde herkese eşit uygulanacağını umut ediyorum. Elbette ki iç vergilerin artırılması devletin gelir kaynağını ana kalemini teşkil edecektir. Ama iş dünyasında da yatırımı ve iş yapması açısından da olanaklar ve destekleri de sağlamamız şarttır. 

Bugün vergi toplarken vergi sistemimizde bazı değişiklikler yapmamız şarttır. Ben sadece bir sektörü burada zikredeceğim, iki yıl çabamıza rağmen çözülmeyen kuyumcular veya altın piyasasıdır. Kosova’da haksız bir şekilde altına uygulanan gümrük vergi oranı kuyumcularımızın dürüst şekilde çalışmaları engellenmektedir. Bu yüzdendir ki geçen yıl Kosova’ya sadece 3 kilogram altın girişli sağlanmıştır. Bir an önce bölgedeki ya da en yakını olan Arnavutluğu örnek alarak bu sektörü sistem içine dahil etmeliyiz. Artık silahlı gümrük memurları tarafından dükan basıp alltın toplama devri geçmiştir. Bırakalım dürüstçe çalışmalarını yapsınlar. Devlete de düşen görevi yerine getireceklerdir. Ama dünyada uygulandığı şekilde.

Bütçede bu tür destek kaynağı görmek mümkün değil. Temenim bu tür vergiler ile zor durumda olan işadamlarımızı daha fazla zor duruma düşürmeyiz.

Giderler tablosuna baktığımızda özellikle maaş, subvansıyonlarda ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz, yaklaşık olarak 120 milyon Euro, emekli ve diğer kategorilere ödemelerin artırıldığını ayrıca geçen yıl yüzde 25 lik maaş artışının giderlere yansıtıldığını görmekteyiz. Bu da bütçeye ek olarak 60 milyon Euro yansımış durumdadır.

Bizi düşündürmesi gereken konu, geçen yıla oranla  kamu yatırımlarda düşüşün olmasıdır, geçen yıla oranla yaklaşık olarak yüzde 10 luk ya da 60 milyon daha az yatırımın gerçekleşeceğidir. Bu elbette ekonominin daralmasına etki edecektir.

Bütçeye ek yük olarak bu yıl uygulamaya geçileceği sağlık sigorta fonun oluşmasıdır. Devlet çalışanları adına bu fona gerkli parasal desteği aktarması, özel sektördeki bu çalışanlar adına ek ödeme yapmaları ister istemez özel sektördeki çalışanları etkileyecektir. Devlet olarak özel sektörü desteklemek açısından çeşitli destek politikaları geliştirmesi kaçınılmazdır. Dış yatırımları da artırmak adına hızlı bir şekilde serbest sanayi bölgelerinin kurulması için çalışılmalı ve dış yatırımı Kosova’ya çekebilmemiz için bürokrasiyi azaltmalıyız ve rüşvet hastalığına karşı hepimiz elbirliği ile savaşmalıyız, aksi takdirde üreten değil sadece tüketen toplum olmaya devam edeceğiz. 

Topluluklar ve geri dönüş bakanlığının geçen yıl da itiraz etmemize rağmen bu bütçede sadece tek bir Sırp topluluğuna ayrılması doğru olmadığını, bu bakanlık bütçesinde Türk, Boşnak, Rom, Aşkali topluluğuna ayrı ekonomik kodların, Eğitim Bakanlığında Türk ve Boşnak ayrı ofis birimlerin kurulması gerekmektedir, bu konuda Bütçe’de payın ayrılması ve ana dilimizdeki eğitimimizin daha kaliteli şekilde devam etmesi için şarttır...

Kosova öngörüldüğü şekilde yüzde 4’lük büyümeyi bu bütçe rakamları ile yakalayacağına inanarak, grup olarak gereken değişiklik önerilerimizi komisyona sunarak destek verdiğimizi ifade etmek isterim.”  

Yorumlar