Duyuru

Kosova Başbakanı Haşim Taci

Röportajlar - Röportajlar

  /   1438   /   01 Ocak 2014, Çarşamba

 Yazdır

  hasimtaci

Kosova Demokrat Partisi genel başkanı Haşim Taki geçtiğimiz günlerde SETimes ile oturup ülkedeki siyasi durum ve gelecekle ilgili planları değerlendirdi.

Southeast European Times için Priştine'den Blerta Foniki-Kabaşi'nin haberi -- 23/12/09

SETimes: Sayın Başbakan, röportaj davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ülkenin içinde bulunduğu mevcut durum ve 19 Kasım'da yaşanan siyasi sürprizle başlamak isteriz. Hükümet koalisyonunun dağıldığı ve yeni bir hükümet kurulacağı bildirilmişti. Ardından, saatler sonra, ilk baştaki hükümet tekrar iktidara geldi. Burada tam olarak ne oldu?

Haşim Taci: Bunun sürpriz olarak algılanmasına yol açacak bir durum olduğuna inanmıyorum. Demokrasiler, yönetim konusunda tartışma ve değerlendirmelere her zaman olanak sağlayan açık sistemlerdir. Bu kural Kosova için de geçerlidir. Bütün mesele, görevdeki hükümetin devamı ve konsolidasyonuyla ilgili fikir ve önerilerin getirildiği ortak demokratik gelişimle ilgilidir.

SETimes: Yeni bir hükümetin kurulmasında başvurulması gereken resmi bir süreç yok muydu ve iktidar koalisyonunun parçalanmasını önleme yönünde bir baskı mı vardı?

Taci: Yapılan tartışmalar iktidar koalisyonunun güçlü olduğunu ve ülkemizin etkili ve iyi şekilde yönetilmesini sürdürecek kapasitelere sahip olduğunu göstermiştir. İstikrar ve verimlilik bir iktidar koalisyonunun işleyişinin en güçlü iki bileşeni olup Kosova Cumhuriyeti Hükümeti de bu bileşenlere sahiptir.

SETimes: Koalisyon içinde bariz bir gerginlik var gibi görünse de, görevdeki LDK-PDK koalisyonunun etkili bir şekilde işlemeye devam edeceği konusunda ne kadar iyimsersiniz?

Taci: Seçim kampanyaları sırasında bu gerginlikler normaldir. Bu demokratik gerginliklerin devletin genel çıkarlarına zarar vermemesi önemlidir, zira bu çıkarların savunulması merkezi hükümetin başlıca gündemidir.

SETimes: Kosova'da erken genel seçimlerin yapılması için ne gibi koşulların mevcut olması gerekir ve bu gibi koşullar mevcut mu?

Taci: Erken seçimler bir hükümetin sorumluluklarını yerine getiremediği ve Mecliste çoğunluğu kaybettiği durumlarda meydana gelir. Ülkemiz böyle bir durumla karşı karşıya değildir. Hükümet, tam meclis desteğiyle istikrarlıdır, işlemektedir ve devleti inşa etme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

SETimes: Kosova'daki mevcut siyasi ve güvenlik durumuyla ilgili kişisel görüşünüz nedir ?

Taci: Kosova Cumhuriyeti kendisini devlet olmanın tüm alanlarında pekiştirmeye devam etmektedir. Güvenlik durumu istikrarlıdır ve ülkemizin ekonomik gelişimiyle ilgili süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Uluslararası açıdan, Kosova'nın uluslararası alanda tanınma süreci Belgrad'ın başarısızlığa mahkum engellemelerine rağmen devam etmektedir. Kosova tüm alanlarda ilerleme kaydetmektedir.

SETimes: Uluslararası Adalet Divanı (UAD) geçtiğimiz günlerde Kosova'nın bağımsızlık ilanının meşruluğuyla ilgili duruşmaları tamamladı. Çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımış olmasına karşın, UAD davası konusunda endişe duyuyor musunuz?

Taci: Kosova Cumhuriyeti, dost ülkelerle birlikte, Kosova'nın bağımsız ve egemen bir devlet olma hakkını -reddedilemez savlarla- kanıtlayabilmiştir. Bu da bize, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova ilgili kararının olumlu olacağına inanma olanağı sağlamaktadır. Bağımsız ve egemen Kosova devleti uluslararası hukuka tamamen uygundur.

SETimes: Kosova'da dış yatırımın artmasını önleyen en önemli engeller sizce nelerdir ve bu engelleri kalırmak için neler yapılabilir?

Taci: Ülkemizde doğrudan dış yatırım için uygun koşulları yaratmak için çok çalışıyoruz. Mali politikalarımızda yapılan reformlar Kosova'ya bölgede bir rekabet avantajı sağlamıştır. Son iki yıl içinde, altyapı, eğitim ve tarım gibi tüm öncelikli alanlarda bir yatırım artışı sağladık. Hiçbir yatırım fırsatını kaçırmayacağız, zira sermaye yatırımının ekonomik büyümeyi etkileyip işsizlik ve yoksulluğu azaltacağının farkındayız.

SETimes: Sizce Kosova bundan beş yıl sonra nasıl görünecek?

Taci: Kosova, Avrupa demokrasilerinden oluşan geniş bir ailenin üyesi olarak, bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi olarak sorumluluklarını üstlenmeye hazır, pekişmiş bir demokrasiye sahip bir ülke olacak.

SETimes: Yoğun programınızda okurlarımızın çoğu tarafından dile getirilen bazı konulara değinmek üzere bize zaman ayırdığınız için SETimes adına size teşekkür ederim.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır.
  

Yorumlar