Duyuru

Dünya Bülteni - Agani Röportajı

Röportajlar

  /   684   /   02 Şubat 2014, Pazar

 Yazdır

  

 

Agani ile özel röportaj
Kosova Adalet Partisi Genel Başkan seçilen Ferid AGANİ Dünya Bülteni'nin sorularını cevapladı.
Cuma, 04 Temmuz 2008 15:10

 

Röportaj: Dünya Bülteni / ÖZEL

Kosova'da Müslüman Arnavutların değerlerine sahip çıkarak siyaset yapan Adalat Partisi 1999'da yaşanan savaştan beri aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Topladığı entelektüel birikim ve kültürel değerlere yaptığı vurgu partiyi alternatif siyasetin Kosova için imkanı olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kongrede Genel Başkan seçilen Ferid Agani Dünya Bülteni'nin sorularını cevapladı

Dünya Bülteni: Partinizin siyasi tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ferit Agani: Adalet Partisi 19 Eylül 1999'da Kosova savaşı sonrasının başlarında kuruldu. Parti entellektüeller tarafından kuruldu. Partiyi kuran entellektüeller Kosova devleti oluşma sürecinde bütün Kosova vatandaşlarının özgün değer ve alakalarını yansıtabilecek siyasi organizasyonun önemini önceden tespit ettiler ve bu sebeple partiyi kurdular.

O günden beri Adalet Partisi gelişmesini sürdürüyor. Arka arkaya gelen iki dönemde, 2001 ve 2004, Adalet Partisi parlamentoda. Son seçimlerde, yüksek seçim nüfus sayımı sebebiyle, partim oylarını iki misline çıkarmasına rağmen parlamentoda bulunma statüsünü kaybetti.

DB: Partiniz hangi sosyal temele dayanıyor ve politik ve ideolojik olarak Kosova siyasi akımları içinde nereye denk geliyor?

FA: Adalet Partisi üyeleri öncelikle başlıca Kosova şehirlerindeki orta sınıf vatandaşlardan meydana geliyor. Mensuplarımın büyük bir tutkuyla devlet kurma süreçlerinde, ulusal ve dini kimliklerinin geliştirilmesinde, ayrıca politikada etnik ve ahlaki normların öneminde ısrar ediyorlar.

Buna bağlı olarak, Adalet Partisi tek ilerici demokratik muhafazakar parti olarak Kosova siyasi spektrumunun merkezinde yer almaktadır.

DB: Ayrıca partinizin diğer partilerden farkının ne olduğunu bilmek istiyoruz.

FA: Açık farkımız Kosova gençliği ve bütün Kosova toplumunun psiko-sosyal istikrarını artırmak için verdiğimiz siyasi mücadelemizdir. Halkın dini bilinçlendirilmesi için eğitim, ilk ve orta eğitim, okullar, ülkemizde kamu ve kişisel ahlakın daha fazla erozyona uğramasını önlemek. Yolsuzluk, akraba kayırma, fuhuş, insan kayırma, uyuşturucu kullanımı, alkolizm'in başlıca sebeplerinden biri kişi ve toplumlardaki ahlaki erozyondur.

DB: Partinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün merkezde yer alan partilerin Kosova'nın tarih ve kültürel dinanizmini temsil edebildiğini düşünüyor musunuz?

FA: Yeni doğan Kosova Cumhuriyetinin geleceği gibi Adalet Partisi'nin politik geleceği açık ve istikrarlı. Bin yıllık zengin, ulusal tarihimizden gelen ulusal ve kültürel değerlerimiz Adalet Partisi'nin varlık nedenini oluşturan temel ilkelerdir.

Bu değerler bizi koruyacak ve Avrupa, Kuzey Atlantik ve daha geniş uluslararası entegrasyonlara doğru aşamalı, düzgün, politik, kültürel, ekonomik ve daha geniş sosyal reformlar ve geçişler yapmamızı sağlayacak. Özellikle merkezdekiler, Kosova'daki diğer siyasi partiler en azından şimdiye kadar Kosova'nın doğu ve batı arasında köprü olamasını avantaja dönüştürüp kullanamadılar. Bu pozisyon coğrafi ve tarihi olarak Kosova'ya özgü en önemli farklılığıdır. Adalet Partisi bu posizyonu kullanmayı hiç bir durumda kaçırmayacak.

DB: Kosova'nın Batı ile ilişkileri nasıl olmalı? Kosova'nın gerçekten bağımsızlığını kazandığına inanıyor musunuz?

FA: Kosova bağımsızlığını tamamen kazandı. Bunda şüphe yok. Bu bağımsızlığın garantileri Kosova halkının büyük bir çoğunluğunun siyasi iradesi olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü, Türkiye Cumhuriyeti, Japonya, Avustralya benzeri büyük küresel siyasi aktörler. Bu ülkeler Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilan edilmesi ve tanınması sürecine liderlik ettiler ve desteklediler. Bunun sonucu olarak, Kosova'nın bu ülkeler ile ilişkileri daima en yüksek seviyede dostluk, güven ve karşılıklı destek ilişkileri olacak. Bu ilişkiler bölgede ve dünyada barış için karşılıklı saygı ve yapıcı gayretler prensibine dayanacak. Rusya Federasyonu'nun Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili engelleyici eylemleri uluslararası seviyede gerçek zorluklara yol açtı. Ancak geçici bir durumu yansıtıyor, uzun dönem etkileri olmayacak.

DB: Batı ve İslam dünyası arasında Kosova'nın yerini nasıl görüyorsunuz?

FA: Bu konuda çok açık bir vizyona sahibim. Coğrafi olarak Avrupa'nın parçası olmak, bölgede batının güvenilir stratejik ortağı olmak ve aynı zamanda Kosova toplumunun büyük bir çoğunluğunun İslam ülkeleri ile benzer dini olanlar dahil belirli kültürel ve medeni değerler manzumesi ile birlikte yaşadığı gerçeğini akılda tutmak. Kosova'nın bunlar arasında yapıcı ilişkiler kurmak için ideal bir pozisyonu var. İlk bakıştı, dünyanın çeşitli bölgelerinde. Adalet Partisi şüphesiz Kosova, bölge ve daha geniş çoğrafyada barış ve refahın menfaatine Doğu ve Batı arasında siyasi diyaloğun devamını geliştirmek için çalışacak. Bu doğrultuda ilk eylem İslam Konferansı ülkeleri nezdinden Kosova'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması için lobi sürecini daha güçlü bir şekilde Adalet Partisi'nin yapması olabilir. Bu bizim uluslararası arenada ilk testimiz olabilir ve sonuçların somut olacağına derinden inanıyorum.

DB: Yeni kurulan hükümetin toplumsal değerlerle barış içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle dini uygulamaların yasaklanması konusunda ne düşünüyorsunuz?

FA: Bu konularda siyasi vizyon karışıklık ve eksikliği var. Basit bir örnek ilk ve yüksek okullarda genç kızların İslam dini kimliğinin gerekli bir parçası olarak başörtüsüne saygıları sebebiyle eğitim hakkının yasaklanması. Halbuki Kosova Obdusman'ın bu konuda açık yasal destek görüşü var. Adalet Partisi konuyu defalarca parlamentoda gündeme getirdi. Fakat maalesef bugünkü Hükümet ve parlamento muhalefetini temsil eden diğer siyasi partilerden bir destek bulmadık.

DB: Kosova ve Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

FA: Kosova Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Hükümet tarafından erken tanınması Kosova enstitüleri (kuruluşları) ve vatandaşlarınca hayranlık uyandırdı ve büyük saygı duyuldu. Aslında, Kosova ve Türkiye ilişkilerini çok iyi bir yol üzerinde buluyorum. bölgenin barış ve istikrarı ve iki ülkedeki vatandaşların refahına bu ilişkilerin daha da geliştirileceğini umut ediyorum.

DB: Dünya Bülteni'ylle görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

  

Yorumlar