Duyuru

Makedonya Avrupa-Atlantik entegrasyonu ve bölgesel istikrara odaklanacak

Röportajlar

  /   766   /   03 Mart 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 

Dışişleri Bakanı Antonio Milososki Southeast European Times katkıcısı Goran Trajkov'a verdiği röportajda, Makedonya'nın NATO üyeliğinin İttiifakın bölgedeki kararlılığının bir parçası olduğunu söyledi.

Southeast European Times için Üsküp'ten Goran Trajkov'un haberi – 11/07/08

photo

Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio Milososki. [Tomislav Georgiev]

Southeast European Times: Makedonya'nın yakında NATO üyesi olma şansı nedir?

Dışişleri Bakanı Antonio Milososki: Bükreş zirvesnden önce bile, biri dışında bütün NATO ülkeleri Makedonya'nın İttifaka üyelik için gereken bütün kriterleri yerine getirdiğini açıkça doğrulamıştı. Makedonya'nın üyelik daveti Yunanistan'ın engellemesi yüzünden ertelenmiştir ve ne yazık ki bu da Yunanistan'ın NATO'un itibarı ve ortak çıkarlarına zarar verecek şekilde İttifak üyeliğini kötüye kullanmasıdır.

Yine de, NATO bir entegrasyon stratejisi olan bir örgüttür. Bu yüzden, NATO'nun genişlemesini engelleme politikası, gizli nedeni ne olursa olsun uzun vadede sürdürülebilir değildir. Bu nedenle de, Makedonya'nın NATO'ya katılması yalnızca yüksek olasılık olmakla kalmayıp, aynı zamanda İttifakın Avrupa'nın güneydoğu kanadındaki stratejik planıdır da.

SETimes: Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmazlığı yıllardır sürüyor. Bu anlaşmazlığın yakında sona ereceğini düşünüyor musunuz ve sizce müzakereler ne yönde ilerler?

Milososki: Yunanistan gibi büyük bir ülke, Makedonya gibi daha küçük barışçı bir ülkenin ulusal kaderini tayin hakkına karşı çıktığında, Makedonya adına itiraz edilmesi uluslararası ilişkilerde öncelik alır. Yunanistan'ın bu isim anlaşmazlığıyla ilgili tutumları demokrasi ilkelerinin dışına düşmekte, bu yüzden de çözümü engellemektedir.

Ayrıca, bazı Yunan siyasilerin, saf bir Yunan ulusuna ilişkin devlet stratejisiyle çelişki oluşturan bir mesele olan etnik azınlıklarla ilgili mantıksız korkuları da anlaşmazlığı daha karmaşık hale getirmektedir. Örnek olarak, eski Yunanistan başbakanı Konstantin Mitsotakis'in, siyasi danışmanı Theodoros Skilalakis'in yazdığı In the Name of Macedonia adlı kitabın önsözünde ülkenin adı konusunda endişelenmeyeceği şeklindeki tutumunu gösterebilirim. Ancak Mitsotakis, yeni bir azınlık sorununun ortaya çıkma olasılığından endişelenmektedir.

SETimes: 1 Haziran parlamento seçimleriyle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Milososki: Makedonya'da yapılan 1 Temmuz seçimleri biri eski diğer yeni olmak üzere iki önemli özellik sergilemiştir. Eskisi, az sayıda şahıs veya grubun usulsüzlük yoluyla siyasi avantaj sağlanabileceğine hala inanıyor olmasıdır. Ancak devlet kurumları kanıt olduğu yerde tepki göstemişlerdir ve bu kişilerin adli prosedürler sonrasında yasalara uygun şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.

Bu seçimlerin ortaya çıkardığı yeni özellikse, Makedon vatandaşlarının ilk defa öngörülü olarak oy vermiş olmalarıdır; halk iktidardaki hükümetin politikalarını desteklemiştir. Bu seçimlerin yeni özelliği budur.

SETimes:Önümüzdeki dört yıl içinde Makedon dış politikasında değişiklik olacak mı?

Milososki: Makedonya'nın dış politikası geniş bir siyasi, etnik ve toplumsal uzlaşmaya dayanmaktadır ve bu rotada kalacaktır. Hedefimiz, bölgede istikrar sağlamanın yanı sıra NATO liderliğindeki barış görevlerine aktif bir katılım sağlama amaçlı ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyonu ve komşularımızla işbirliğidir.

SETimes: Makedonya'nın AB katılım müzakerelerine başlama tarihini bu yıl sonuna kadar almasını bekliyor musunuz?

Milososki: Makedonya, Avrupa Komisyonu'nun katılım müzakerelerine başlama tarihini almak için belirlemiş olduğu kriterleri bu yıl sonuna kadar yerine getirmeye hazırdır. Ülke, AB üyelik müzakerelerine başlamak içni gerek siyasi gerekse idari yetkinliğe sahiptir. Müzakerelerin kolay veya kısa bir süreç olmadığının farkındayız.

Ancak AB üyesi Slovenya ve müzakere sürecinde bulunan Hırvatistan gibi eski Yugoslav ülkelerinin yaşadığı deneyimler bize çok yardımcı olacaktır, zira siyasi, ekonomik ve idari sistemlerimiz arasında pek çok benzerlik bulunmaktadır.

SETimes: Makedonya ile ABD arasında Nisan ayındaki NATO zirvesinden sonra imzalanan ikili anlaşmanın Makedonya'nın geleceği açısından anlamı nedir?

Milososki: ABD ile Makedonya arasında imzalanan Stratejik Ortaklık belgesi uzun vadeli işbirliği ve karşılıklı güvenin bir teyidi olup, bir çok alandaki ikili ilişkileri ilerletmek için son derece sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır.
 

 

  

Yorumlar