Duyuru

UNMIK'in yeniden düzenlenmesi Kosova'da AGİT için kapıları açıyor

Kosova Haberleri

  /   546   /   04 Nisan 2014, Cuma

 Yazdır

  

 

 

 

BM Misyonu başkanı, UNMIK'in yetkileri azaldıkça AGİT'in Kosova'daki rolünün daha büyük önem kazanacağını söylüyor.

(AGİT - 04/09/08)

photo

UNMIK başkanı Lamberto Zannier, 4 Eylül Perşembe günü Viyana'daki AGİT merkezindeydi. [AGİT]

UNMIK başkanı Lamberto Zannier, 4 Eylül Perşembe günü yaptığı açıklamada başkanlığını yaptığı misyonun artık Kosova'da yasal otorite sağlamakta zorlandığını söyledi. Viyana'daki AGİT Daimi Konseyi'ne seslenen Zannier, UNMIK'in yeniden düzenlenmesinin ve sayıca azaltılmasının AGİT'e daha önemli bir rol oynaması için fırsat sağladığını vurguladı.

"AGİT'in rolü bundan sonra özellikle de sahada daha kritik olacak, yalnızca olası boşlukları doldurmaya yardımcı olmak anlamında değil, daha da önemlisi şimdiye kadar sağladığımız başarıların yitirilmemesini sağlamak anlamında."

Zannier, UNMIK'in bazı yasal araçların eksikliği nedeniyle zorlandığını söyledi ve "Benim yasal otoritemi ortaya koyma çabalarım, artık Kosova Anayasası'nı temel belge olarak gören Kosovalı Arnavut çoğunluk tarafından dikkate alınmıyor," dedi.

Bu yeni ortamda, boşlukları doldurmak için yerel seviyede kişisel ilişkileri geliştirerek ve tavsiye, yol göstericilik, aracılık rollerine soyunarak uygulanacak yumuşak bir müdahale yöntemine ihtiyaç duyulabilir. Zannier, AGİT'in tarafsızlığı, insan hakları odaklı yaklaşımı ve merkezi olmayan bölgesel ofis ve şubeler ağı sayesinde "belirgin bir avantaja" sahip olduğunu belirtti.

Zannier'e göre, UNMIK'i etkileyen zorluklar AGİT'e hem fırsatlar hem de zorluklar getiriyor. "Fırsat, çünkü AGİT izleme, yol göstericilik, tavsiye ve gerektiğinde 'alarm çanlarını çalma' işlevleri bakımından 'ön saflarda' olacak; zorluk, çünkü hiçbirimiz bir zamanlar tartışmasız biçimde UNMIK'in elinde olan kural koyma yetkisine sahip olmayacağız."

Zannier, azınlıkların korunması ve göç ettirilen insanların geri dönüşü gibi konularda iki kurumun ortak hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Güçlü bir işbirliği gerekecek, ayrıca bu geçiş döneminde sahada daha aktif bir rol oynama isteği size bu topraklarda ortaya çıkan yeni gerçekler ışığında operasyonu yeniden değerlendirme fırsatı yaratabilir."

AGİT ise, Kosova'daki misyonunun ülke çapına dağılan yaklaşık 800 çalışanıyla en büyük saha operasyonlarını oluşturduğunu bildirdi.

Southeast European Times muhabiri Blerta Foniki-Kabaşi bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır. 

  

Yorumlar