Duyuru

"Arıların Diplomasisi” ve Politika !

  /   12510   /   01 Ocak 2014, Çarşamba

 Yazdır

  

 


 

Hakkında yazılacak konuları seçim tarzımdan dolayı bazı okuyucuların beni patetik bulacaklarından eminim. Bazılarına, başka işi gücü olmayan ve fahişelerin peşinde gidiyormuşçasına konuların peşinde giden biriymişim gibi gelebilir. Normal hayatımızda veya politik konularda canlıları model almak, patetik olmaya veya fahişelerin peşinde koşmaya benzemiyor. Bal Arıları bu dünyada kendilerine verilen vazifeyi yerine getiren, Allah’ın yarattığı bir canlıdır. İstedikleri sonuçlara ulaşabilmek için yaratıcıyı örnek almak hep insanın doğasında vardı. Bugün teknolojinin gelişmesinde en büyük pay hayvanları model almaktadır. Peki, neden politikacılar bu hayvanları model alıp bu kutsal görevin sonuna kadar başarıyla ulaşabilmek için kullanmıyor? Bal arısının ne kadar geniş bir diplomatik ruhu olduğunu fark ettiniz mi hiç? Değişik çiçeklerle karşılaşıp mükemmel bir davranışla hayatı veya diplomatik görevini yapıyor. Mükemmel bir şekilde toplanan o ürünü Yaratıcı birçok hastalık için ilaç kıldı. Bal arılarını düşündüğümüzde hep aklımıza bal geliyor, tatlı, sevginin sembolü ve birçok hastalığın dermanı olan ürün.

 

Harun Yahya bal arıları hakkında diyor ki: “Bal arıları da kovanlarını korumak için ek güvenlik tedbirleri alıyorlar. Bekçi arılar kovanları izlerler ve yabancı arıların kovanlarına girmelerine izin vermezler. Bekçi arılardan biri uzaklaştığında onun yerine başka bir arı geçer. Hatta  bu bekçi arılar bu görevi hayatı pahasıyla yapar.”

 

Arıların bu düzenli sistemini bütün politik sistemler kıskanacaktı. Arılar çok çalışkan olmakla beraber birbirini can pahasıyla koruyorlar. Kendi kovanlarını dış tehlikelerinden korumak için güçlü bir koruyucu görevi üstelenirler. Üstte dediklerimizi baz alarak ve maddelere ayırarak konuyu ele alalım.

 

1. Arılarda önleyici faktör : Arılar dış tehlikelerin farkındalar ve kovanlarını korumak için önlem alıyorlar. Eğer diplomasinin savaşını doğru bir şekilde anlıyorsak o zaman bizimde kendi kovanımızı korumak için önlem almamız gerekiyor. Eğer arıların diplomatik görevleri kendi kovanı korumaksa kafamda bir soru oluşuyor, Makedonya’nın kendi sınırları içinde tansiyonu kontrol altında tutmak ve Anayasayı korumak için Yunanistan’ın koyduğu şartları mı uygulaması gerekiyor? Makedonya Cumhuriyeti ve politikacıları onlarca yıl boyunca Yunanistan’a karşı çıkmadılar ve şimdiki politik karmaşanın sebebi de o sayılır. Dış İşleri Bakanlığı koltuğuna diplomasi konusunda bilgisi olmayan biri oturup açık bir şekilde kendi ülkesini zarara uğrattı. Bu hükümet önlem alıp ismi “Makedonya’nın Anayasal ismi” olan kendi “kovanını” korumak yerine, en önemli bakanlığıyla deneyler yaptı.

 

2. Arılar kovanlarının içine kendi kolonisinin dışından bireylerin girmesine izin vermezler. Ama Makedonya – Yunanistan sorunu dış kuvvetlerin bu işe karışmasıyla çözülüyor bugünlerde. Arılar kovanın içine sadece koloninin içinden bireylerin girmesine izin veriyorlar ve bu bireyler güvenilirdir. Makedonya ise politik ve ekonomik alanda, daha büyük ve hızlı bir kalkınma için, dış ülkelerden uzman aramakta ve almaktadır. Vatandaşların verdiği vergi ile bu yabancı uzmanlar ekmek yiyor ve bu uzmanların ülkeye yarardan daha cok zararı vardır.

 

3. Arılar birbirinin yerini alıyorlar : Makedonya’da politikacının yerine politikacı gelmiyor, parti yakınlığı yerine başka bir parti yakınlığı geliyor. Biz alın teriyle kazanan diplomatlara karşı değiliz ama sadece okulda kazanılan bilgi değil, bu alanda yıllarca tecrübe gerekiyor.

 

Gereken tecrübe bulunmuyorsa aldığı görevini sonuna kadar başarıyla tamamlayamaz. Belki abartıyorum ama düşünüyorum ki politikacı olunmaz, doğulur.

 

4. Arılar Can pahasıyla görevlerini üstleniyorlar : Makedonya’nın diplomasisinin sadece VMRO-DPMNE ve onun etrafındaki insanlar tarafından  değil, daha büyük bir topluluk tarafından yönetilmesi gerekiyor. Bunlar baş diplomata önergeler verip gereken görevlerini pratikte başarırlar. Bu duruma sadece Hükümet gözüyle değil, muhalefet gözüyle de bakılmalı. Muhalefet gözüyle bakıldığında çıkar çatışması doğabilir. Böyle bir durumda ise en büyük rolü parti tarafı tutmayan uzmanlar oynar, tabii ki Makedonya’da böyle uzmanlar varsa!!!!! Bu topraklar ve bu insanların çıkarlarını korumak için can pahasıyla savaşan politikacı bulmak zor. Siz, bu toprakların politikacıları, birazcık arıları örnek alın, daha büyük sonuçlara ulaşabilirsiniz.

 

Müslüman Arnavutluk için Arnavutça'dan tercüme edilmiştir.

  

Yorumlar