Duyuru

Kosova Geleceği İçin İyimserim

Röportajlar

  /   813   /   05 Mayıs 2014, Pazartesi

 Yazdır

  

 

 

 
 

 

Kosovahaber, T.C. Priştine Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mustafa Sarnıç ile Kosova’daki son gelişmeleri konuştuk. Büyükelçi Mustafa Sarnıç, Kosova’nın önümüzdeki dönemde en fazla ekonomiye önem vermesi gereğine işaret etti.

 

Bir yıldır Kosova’da görevini bilinen kalıplar dışında yaparak,  halkın ve yetkililerin sempati ve saygısını kazanan T.C. Priştine Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mustafa Sarnıç ile Kosova’daki son gelişmeleri konuştuk. Kosovahaber sorularını içtenlikle yanıtlayan Büyükelçi Mustafa Sarnıç, Kosova’nın önümüzdeki dönemde en fazla ekonomiye önem vermesi gereğine işaret ederken Kosova Türk Toplumunun, Kosova’nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına her zaman katma değer sunduğunu söyledi.

 

Kosovahaber: Müsaadenizle son gelişme ile sohbetimize başlayalım. T.C. Eşgüdüm Bürosu T.C Priştine Büyükelçiliğine dönüştü. Buna açıklık getirir misiniz?

 

Mustafa Sarnıç: Bildiğiniz gibi, Temsilciliğimiz başkent Priştine’de 1999 yılından beri “Eşgüdüm Bürosu” sıfatıyla faaliyetlerini sürdürmekteydi.  Geçen dokuz yıl içerisinde, bu ad altında Kosova’daki siyasi gelişmeleri yakından izlemeye çalıştık. Kosova ile başta ekonomi, kültür ve eğitim olmak üzere ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye gayret ettik. İmzaladığımız anlaşmalarla -ki bunların en önemlisi Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasıdır – yasal zemini güçlendirmeye çalıştık. Kosova’da barış ve huzurun temini için başta KFOR ve UNMIK olmak üzere Kosova’daki uluslararası mevcudiyetin içerisinde yer aldık. Nihayet, Kosova Parlamentosu’nun 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlık kararı alması ve anılan bağımsızlığın ülkemizce tanınıp karşılıklı olarak diplomatik ilişki tesis edilmesi üzerine, bunun doğal bir sonucu olarak Temsilciliğimizi Büyükelçilik düzeyine çıkarttık. Kısacası, Temsilciliğimizin Büyükelçiliğe dönüşmesi esas itibariyle teknik bir düzenlemedir. Büyükelçiliğimiz, bundan önce olduğu gibi,  konsolosluk işlemleri dahil işlevlerini aynen sürdürecektir.   

 

 

Kosovahaber:.1 yıl Kosova’da görev yaptınız. Kosova’nın en önemli tarihi dönemine tanıklık ettiniz. Kosova Bağımsızlığının Türkiye tarafından ilk tanınmasında etkin oldunuz. Kosova’daki gelişmeleri günü birlik takip ettiniz. Göreviniz süresince Kosova’daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Mustafa Sarnıç: Dediğiniz gibi, geçen bir yıl içerisinde Kosova’da yaşanan tarihi önemi haiz gelişmelere hep birlikte şahit olduk. Benim için en önemli konu, ilave müzakerelerle hızlanan sürecin nereye doğru seyrettiğini iyi analiz etmek, doğru kulvarda gitmek ve karar alma sürecine yardımcı olacak bilgilere sahip olmaktı. Buradaki görevime başladığımdan beri Kosova’nın geleceği konusunda her zaman iyimserliğimi korudum. Bugün gelinen noktadan geriye dönüp bakıldığında, yaşanan sürecin Kosova’nın barış ve istikrarına herhangi bir halel getirmeden sonuçlanmış olmasının önem taşıdığı düşüncesindeyim. Kosova’da halklar arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörü ortamının oluşması ve insanların kendilerini güvende hissetmeleri, beraberinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı getirecektir. Bence Kosova’da şu anda üzerine eğilinmesi gereken en önemli konu, reel ekonominin büyümesi ve kişi başına düşen milli gelirin artmasıdır.     

 

 

Kosovahaber:.Şubat ayında Kosova Bağımsızlığı ilan edildikten sonra bugüne kadar 47 ülke tanıdı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Mustafa Sarnıç: Tabii Kosova’nın bağımsızlığının tanınması konusunda her devletin kendisine göre belirlediği bir duruşu vardır. Her ülke tanıma keyfiyetinden önce ulusal çıkarlarına bakar; bölgedeki ve uluslararası politikadaki gelişmeleri gözetir ve tüm bu unsurların bileşkesi olarak kararını verir. Burada tanıyan ülke sayısının azlığı veya yeterliliği konusuna girmek istemem. Çünkü uluslararası politikada sayısal üstünlüğün veya azlığın değer ifade etmediği durumlar da vardır.

 

 

Kosovahaber: Kosova Bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Sizin de bu tanımada rolünüz önemliydi. Tanıma olayına açıklık getirir misiniz?

 

Mustafa Sarnıç: Yukarıda belirttiğim gibi, Kosova ile köklü tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olan Türkiye, Kosova Parlamentosu’nun kabul ettiği bağımsızlık deklarasyonundaki taahhütleri dikkate alarak ve uluslararası toplumla eşgüdüm içerisinde bu yöndeki kararını almıştır.   

 

 

Kosovahaber: Sırbistan’ın uluslararası mahkemeden Kosova tanınmasının yasallığını görüşmesi istemi bugünlerde BM gündeminde. Sizce bu olay Kosova tanınması sürecini ve Kosova geleceğini nasıl etkiler?

 

Mustafa Sarnıç: Sırbistan’ın, Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı hususunda Uluslararası Adalet Divanı’ndan istişari görüş alınması yönündeki girişimlerinin, tanıma sürecini bir süreliğine sekteye uğratacağı yönünde yorumlar göze çarpmaktadır. Karar ne yönde alınırsa alınsın, bunun “istişari” niteliğini göz ardı etmemek gerekir.     

 

 

Kosovahaber: Kosova Cumhuriyeti Anayasası Kosova Meclisi’nde kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Anayasa kabulü sırasında Türk toplumu tarafından, özellikle dil eşitliği konusunda, nazari dikkate alınmayan uyarılar yapıldı. Anayasa Komisyonu Üyesi olan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın Anayasaya “evet” demesi eleştirilere neden oldu. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

 

Mustafa Sarnıç: Bazen öznel ve nesnel şartlar istediğinizi tam olarak elde etmenizi engeller. Aslında dikkatlice incelendiğinde Anayasa’da tüm azınlıklar için önemli ve kapsamlı düzenlemeler yapıldığı görülecektir. Ben bu konuda Kosova Türk Toplumunun gerek siyasi temsilcileri vasıtasıyla gerek sivil toplum kuruluşlarıyla ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Aslında aynı soruyu Kosovalı bir Arnavut’a sorsanız belki o da memnuniyetsizliğini ifade edecektir. Her şeye rağmen bu bir aşamadır, ileride gelişmeye ve değişmeye müsaittir. Burada sorumluluğu o veya bu şahsa veya kuruma yüklemenin hakça olmayacağını düşünüyorum. Bunun siyasi polemik konusu yapılması sonuçta herkesi yıpratır. Bence Kosova Türk Toplumunun gerçek çıkar noktaları ve yapısal meseleleri kısır siyasi tartışmalara kurban edilmemeli ve önümüzde duran büyük resim gözden kaçırılmamalıdır. Parlamentoda temsil, hükümette temsil, örgütlenme, Türkçenin kullanımı, tüm bunlar hafife alınacak gelişmeler değildir, hepsinin birer arka planı ve geçmişi vardır.     

 

 

Kosovahaber: Kosova ve Türkiye ilişkileri her geçen gün ivmede. Sizin göreviniz döneminde bu ilişkiler kurumsal bazda daha genişledi. Neler yapıldı ve nelerin daha yapılması gerek?

 

Mustafa Sarnıç: Bence en önemli gelişme, Kosova yönetiminde ve halkında Türkiye hakkındaki algılamanın değişmesinde olmuştur. Hakikaten ilişkiler kurumsal bazda gelişti, birçok alanda yeni işbirliği alanları ortaya çıktı. Kısacası ikili ilişkiler daha dinamik bir yapıya büründü.  Aslında önceden de böyleydi, ama belki çok fazla ön plana çıkamıyordu.  Söz gelimi, Vıçıtırın Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkçenin belediye düzeyinde resmi kullanımına karar verdi.           

 

 

Kosovahaber: Kosova ve Türkiye arasında ekonomi ilişkiler?

 

Mustafa Sarnıç: Bence en fazla önem verilmesi gereken konu bu... Açılım yapabileceğimiz öncelikli alan. Ben buraya ekonomi dairesinden atandım. Gelir gelmez ilk yaptığım iş, kuş gribi gerekçe gösterilerek,  Türkiye’den gelen kanatlı hayvanların Kosova’ya girişine konulan engelin kaldırılması oldu. Bir süre sonra yasak kalktı. Daha sonra birçok firma ve kuruluşu ziyaret ettim. Özellikle Kosova’da belirli bir ekonomik büyüklüğe sahip Türk ve Arnavut firmalarını bir araya getirmek için onlarla yaklaşık beş ay sık aralıklarla toplandım. Sonuçta, Kosova Türkiye Ticaret Odası’nın (KTTO) açılışını Kosova yönetiminin en üst düzey katılımıyla 1 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirdik. Eski Eşgüdüm Ofisi binasına taşınan KTTO’nun açılışını Ağustos ayında Kosova’yı ziyaret eden Devlet Bakanı Sn. Sait Yazıcıoğlu yaptı. Bu gelişmeden gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kuruluşun güçlenmesi herkesin yararınadır. Kosova Ekonomi Odası’nın da yarınadır, Esnaf Derneği’nin de yararınadır. Bu itibarla umarım tüm ilgili kuruluşlar KTTO’ya destek verir ve böylece birçok alanda ortak işbirliği projeleri yürütülür…    

 

 

Kosovahaber: Kosova Türklerinin bu süreçte durumunu değerlendirir misiniz?

 

Mustafa Sarnıç: Her vesileyle söyledim, Türklersiz bir Kosova düşünülemez. Zira Kosova Türk Toplumu Kosova’nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına her zaman katma değer sunmuşlardır. Türkiye ve Kosova arasında doğal köprüdürler. Entelektüel birikimleri vardır. Başta eğitim ve işsizlik olmak üzere çeşitli sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bu durum esasen Kosova’nın şu anda içinden geçmekte olduğu sürecin bir yansımasıdır.  

 

 

Kosovahaber: Kosova Türklerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

 

Mustafa Sarnıç: Olumlu görüyorum. 600 yıldır bu topraklarda var olan Türk kimliği ve Türk kültürü tabii ki bundan sonra da yaşayacak ve yaşatılacaktır. Kosova’nın büyük çoğunluğunu oluşturan Arnavutlar ve diğer akraba topluluklarla ilişkilerimiz de buna paralel olarak giderek güçlenecektir. Bizler et ve tırnak gibiyiz, birbirimizden ayrılamayız.   Her sene Türkiye’ye öğrenim görmeleri için soydaş ve akraba topluluklardan öğrenci gönderiyoruz. Bu sene yüksek lisans dahil gönderdiğimiz öğrenci sayısı 100’ü geçti. Geleceğin Kosovasını bu gençler oluşturacaktır.

 

 

Kosovahaber: Kosova’dan ayrılmak üzeresiniz. Şahsi olarak Kosova’da görev yapmak nasıldı?

 

Mustafa Sarnıç: Burada görev yapmaktan, Kosovalıları tanımaktan büyük kıvanç duydum. Almanya’da 10 yıl önce Konsolos iken vatandaşlarımızla birlikteydim. Üsküp Büyükelçiliğinde 5,5 yıl kaldıktan sonra Kosova’daki bir yıllık hizmetim, mesleki kariyerimde önemli yer tutacaktır. Tabii her görev ayrı bir tecrübedir. Yaptığınız işe saygı duymanız önemlidir. Doğrusu ben ailemle birlikte tüm Kosova halkına gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlıktan ötürü şükranlarımı sunmak isterim. Tabii bir başarı varsa, bu, benimle birlikte Büyükelçilikte özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma aittir.

 

 

Kosovahaber: Kosovalılara ve burada yaşayan Türklere mesajınız nedir?

 

Mustafa Sarnıç: Ortak değerlere sahip çıkılması, bunların aşındırılmaması önemlidir. Kosova’daki tüm halkların benimseyip paylaşmaktan onur duyacağı bir “Kosovalılık” kimliğinin geliştirilmesinde yarar var diye düşünüyorum.

Kosova Türk Toplumuna da mesajım, birlik ve beraberlik yolundan ayrılmamaları ve özgür iradeleriyle seçtikleri yöneticilerine güvenip onlara sahip çıkmaya devam etmeleridir.   

 

Editör : Kosova Haber 

  

Yorumlar