Duyuru

Paralelin Bulgaristan yapılanması

Arnavutluk Haberleri - Bosna Haberleri - Kosova Haberleri - Bulgaristan - Romanya

  /   2841   /   26 Şubat 2015, Perşembe

Akit
 Yazdır

  

Yaklaşık bir yıldır, paralel örgütün Balkan yapılanmasına dair çeşitli yazılar kaleme alıyoruz. 

Star gazetesi de, 11 Şubat 2015 tarihli nüshasında, dünya imamları listesini yayımladı. 

Listede isimleri yer alan Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Romanyaimamlarını, biz aylar önce duyurmuştuk. 

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, listede Bulgaristan yer almıyordu. 

Sanırım o da, yine bize düştü.

Bulgaristan, paralel örgütün Balkanlar’a adım attığı ülkelerdendir. 

Örgütlenme çalışmaları daha öncelere dayansa da, ilk faaliyete geçişleri 1990’lı yıllarda ve medya sahasında oldu.

Haftalık Zaman Bulgaria gazetesini, 1992 yılı Kasım ayında çıkarmaya başladılar. Yarı Türkçe, yarı Bulgarca hazırlanan gazete, bayide satılmıyor. Abonelik sistemi ile dağıtılıyor. Başlangıçta İstanbul’da basılıp, Bulgaristan’a gönderiliyordu. İlerleyen dönemlerde, basım merkezi Sofya oldu. 

Zaman Bulgaria, tıpkı Türkiye’deki uzantısı gibi, AK Parti ve Erdoğan aleyhindeki haberlerin odak noktasında yer alıyor.

Bir diğer yayın organları, Ümit dergisi. 1995’den beri, aylık olarak çıkarılıyor. Başlangıçta dil, kültür ve edebiyat içerikli iken sonradan çocuk dergisine dönüştürüldü. İlk sayıları Türkçe olarak çıktı. Fakat sonradan iki dilli hale getirildi.

Ümit dergisi bünyesinde düzenlenen konferans ve sempozyumlar, propaganda, ‘dinler arası diyalog’ ve lobi faaliyetlerine aracılık vazifesi görüyor.

Paralel örgütün Bulgaristan’daki yapılanmasında, okullar önemli bir işleve sahip. 

Komünizm döneminde kapatılan ve demokrasiye geçiş döneminde yeniden açılan Şumnu, Mestanlı ve Rusçuk İmam Hatip Liseleri’nde idareyi ele geçirmişlerdi. Fakat 2000 yılında Türkiye Diyanet Vakfı ile Bulgaristan Başmüftülüğü arasında imzalanan protokolle, bu okullar, paralel örgütün elinden alındı. 

İmam hatip liselerindeki kontrolü kaybeden paralel örgüt, kendi okullarını açmaya başladı. 1999 yılında faaliyete başlayan Drujba Okullarıbünyesinde, Sofya ve Plovdiv (Filibe) şehirlerinde, anaokulu, ilkokullar ve liseler açıldı.

Aynı şehirlerde, bünyesinde ücretli dil, bilgisayar, sınavlara hazırlık ve görsel sanatlar kursları ile etüt grupları bulunan, eğitim merkezleri de açıldı.

Sofya’daki okul binası, başlangıçta, şehrin en lüks semtlerinden biri olan Bankya’da idi. Başbakan Boyko Borisov’un evine de oldukça yakındı. Ancak şikayetler sebebiyle, Obelya semtine taşınmak zorunda kaldılar. 

Sofya Drujba Anaokulu aylık 180 Euro, Sofya Drujba İlkokulu yıllık 2 bin 300 Euro ve Plovdiv Drujba İlkokulu yıllık bin 400 Euro.

Paralel örgüt, Dialogue Bulgaria Derneği ve Gül Vakfı (Fondacia Roza)gibi, çeşitli STK’lar üzerinden de çalışmalar yürütüyor.

Habil Raif’in başkanlığını yürüttüğü Dialogue Bulgaria Derneği, adından da anlaşıldığı üzere, ‘dinler arası diyalog’ ve lobi faaliyetlerini yürütüyor.

Gül Vakfı ise daha ziyade dini faaliyetlerden sorumlu. 2006 yılından beri faaliyette bulunan Gül Vakfı’nın, bir önceki başkanı Mehmed Veli idi. Vakfın faaliyetlerini hali hazırda, Türkiye’de eğitim almış Pomak asıllı,Haydar Şaban yürütüyor. 

Gül Vakıf bünyesinde, “Semavi Dinlerin Ortak Özellikleri” gibi, yine ‘dinler arası diyalog’ hedefine yönelik çeşitli sempozyumlar düzenleniyor. 

Fetullah Gülen’in, Asrın Getirdiği Tereddütler (Simneniyata Porodeni ot Naseto Vreme 1) ve Yaratılış Gerçeği ve Evrim (Evolyutsiata Istinata za Sitvorenieto) gibi kitapları da, bu vakıf bünyesinde yayımlanıyor. 

Paralel örgütün Bulgaristan imamının, Ömer Önaylar olduğu ifade ediliyor. Önaylar, Zaman Bulgaria Kırcali temsilciliği dahil, birçok kademede görev aldıktan sonra Bulgaristan imamı olarak atanmış. 

Başmüftülük ile yakın ilişkileri bulunan paralel örgüt, Türkiye’den gönderilen imamlar vasıtasıyla, camilerde propaganda yapıyor. Bazı cami imamları, bu ‘vazifeyi’ halen devam ettiriyorlar.

Paralel örgüt, atanmasını sağladıkları genel sekreterler vasıtasıyla, Bulgaristan Başmüftülüğü’nü kontrol altında tutuyor.

Bulgaristan Başmüftülüğü eski Genel Sekreterive Hak ve Özgürlükler Hareketi-HÖH Burgas Milletvekili Hüseyin Hafızov, paralel örgüt ile yakın ilişki içerisinde bulunuyor. 

Hafızov ile paralel örgüt arasındaki bağlantı, gençlik yıllarına kadar uzanıyor. Hafızov, o yıllardan beri, paralel örgütün direktifleriyle hareket ediyor. Bulgaristan imamı olduğu ifade edilen Ömer Önaylar ile çekilmiş fotoğrafları da, hoca-talebe ilişkisinin açık bir işareti niteliğinde. 

Hafızov’dan boşalan Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreterliği’ne, yine paralel örgüt mensubu olan Ahmed Ahmedov getirildi. Ahmedov, bu göreve getirilmeden önce Zaman Bulgaria’da görev yapıyordu. 

Görüldüğü üzere paralel örgüt, medya ve okulların yanı sıra, Bulgaristan Başmüftülüğü ve bu ülkedeki Türklerin en büyük partisi olan HÖH bünyesinde de, nirengi noktalarını ele geçirmiş.

  

Yorumlar